Del

Uddannelsens opbygning

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er et 2-3 årigt deltidsstudium svarende til 1 årsværk (60 ECTS-point). Den omfatter 6 obligatoriske moduler og 3 valgmoduler samt et obligatorisk afgangsprojekt.
Uddannelsen tilrettelagt med progression svarende til følgende semesterforløb (det er dog ikke et krav, at du læser modulerne i denne rækkefølge, med undtagelse af afgangsprojektet, der først kan påbegyndes, når alle andre moduler er bestået).

 • 1.-3. semester
  Det personlige lederskab 1+2
  Ledelse og medarbejdere 1+2 
  Ledelse og organisation 1+2
 • 4. - 6. semester
  3 valgmoduler
  Afgangsprojekt

Hvert modul afsluttes med en eksamen.

Valgmoduler

Et enkelt modul
Hvert modul er en faglig afgrænset enhed, og du kan således vælge at studere et enkelt modul som led i din efteruddannelse.

Tilrettelæggelse
Uddannelsen kan tilrettelægges på heltid eller deltid, og kan rekvireres både af offentlige organisationer, kommuner, forvaltninger etc. og af private organisationer og virksomheder til en afgrænset modtagergruppe. I visse tilfælde kan deltagerne opnå Statens VoksenUddannelsesstøtte (SVU) der kan være med til at finansiere udgifter forbundet med uddannelsesforløbet.

Cxense Display