Del

Juridisk metode

Med skiftende lovkrav og nye muligheder for offentlig forvaltning er det vigtigt, du har den nødvendige forståelse for, hvordan man sikkert anvender juridisk metode, så du effektivt kan sætte dig ind i ny og eksisterende lovgivning og imødekomme fremtidens forandringer.

Modulet giver dig

  • Kompetencer til at udføre juridisk arbejde med både danske og EU-retlige retskilder, så du kan producere saglige løsninger på juridiske problemer.
  • Redskaber, så du kan finde de relevante retskilder til forskellige juridiske udfordringer.
  • Indsigt i sammenspillet mellem forskellige institutioner, der påvirker de danske retsregler.
  • Færdigheder i juridisk argumentation, så du kan vurdere og begrunde juridiske valg.
  • Forståelse for den gensidige påvirkning mellem retsregler og samfund.

Målgruppe

Modulet er for dig, der gerne vil lære at tænke mere juridisk, så du ved, hvordan du sikrest muligt finder frem til løsninger på nye og gamle problemstillinger. Det kan også være, du ønsker en større forståelse for den juridiske måde at arbejde på, så du bedre kan vejlede og samarbejde med juridiske medarbejdere.

Omfang

10 ECTS-point

Tilmelding

Sted: Campus Næstved

Beskrivelse: Valgfag

Start dato: 6. februar 2018

Slut dato: 29. maj 2018

Tidsangivelse: 6/2, 20/2, 6/3, 20/3, 3/4, 17/4, afl. 15/5, eks. 28-29/5

Tilmeldingsfrist: 15. januar 2018

Pris: 10.000,00 DKK


Konsulent:

Peter Joensen

7248 2685, pejo@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Jannie Jensen

7248 1353, jjen@pha.dk

Cxense Display