Del

Samskabelse

Der fokuseres på at give deltagerne forudsætninger til at indgå som aktive medspillere i løsningen af velfærdsopgaver, der i højere grad end i dag skal løses i et samspil mellem kommune, borgere og andre relevante aktører.

Modulet giver dig

  • Metoder til at arbejde med at skabe løsninger på komplekse velfærdsopgaver i samspil mellem borgere, virksomheder og foreninger.
  • En forståelse for hvordan du kan facilitere tværfaglighed, socialt entreprenørskab og aktivt medborgerskab.
  • Indsigt i de forskellige ressourceforståelser og roller, der fremmer den aktive medborgerskabelse.
  • Viden om hvordan kultur, relationer og kommunikation samvirker i forhold til at iscenesætte, navigere i og styre komplekse processer med mange interessenter og aktører.
  • Konkrete værktøjer og viden til at designe og gennemføre samskabende processor inden for dit arbejdsområde.

Målgruppe

Modulet henvender sig til dig, som skal deltage i eller facilitere processer, hvor udviklingen af velfærdsopgaver skal løses i samspil med borgere, virksomheder og foreninger.

Omfang

5 ECTS-point

Tilmelding

Sted: Campus Næstved

Beskrivelse: Valgfag

Start dato: 4. april 2018

Slut dato: 20. juni 2018

Tidsangivelse: 4/4, 18/4, 2/5, 16/5, afl. 6/6, eks. 19-20/6

Tilmeldingsfrist: 19. marts 2018

Pris: 6.500,00 DKK


Konsulent:

Peter Joensen

7248 2685, pejo@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Jannie Jensen

7248 1353, jjen@pha.dk

Cxense Display