Del

Offentlig kommunikation

Modulets formål er at gøre dig i stand til at arbejde systematisk med kommunikationsfaglige opgaver i den offentlige sektor.

Du får indsigt i kommunikationsarbejdets tilrettelæggelse og bliver i stand til at varetage selvstændige opgaver og funktioner i forhold til offentlig kommunikation.

Modulet giver dig

  • En introduktion til den strategiske betydning af den offentlige kommunikation. 
  • Indsigt i moderne kommunikationsteorier.
  • Kompetencer til at håndtere mundtlige og skriftlige kommunikative løsninger, som du kan anvende til fremtidige kommunikationsopgaver.
  • Analytiske evner til at udarbejde kommunikation i et klart og læsevenligt sprog.
  • Indblik i forskellige former for kommunikation, heriblandt mundtlig kommunikation og webkommunikation. 
  • Praktiske værktøjer til planlægning, udformning og gennemførelse af interne og eksterne kommunikationsopgaver i egen organisation.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder med politiske indstillinger og projektbeskrivelser i den offentlige sektor. Du bliver klædt på til at sikre en god kommunikation og involvering af medarbejdere og borgere i forbindelse med forandringsprojekter, herunder viden og indsigt i kanalstrategiske overvejelser.

Omfang

5 ECTS-point

Tilmelding

Sted: Campus Næstved

Beskrivelse: Valgfag

Start dato: 4. september 2018

Slut dato: 4. december 2018

Tidsangivelse: 4/9, 18/9, 2/10, 30/19, afl. 20/11, eks. 3-4/12

Tilmeldingsfrist: 20. august 2018

Pris: 6.500,00 DKK


Konsulent:

Peter Joensen

7248 2685, pejo@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Jannie Jensen

7248 1353, jjen@pha.dk

Cxense Display