Del

Personlighedspsykologi og mødet med borgeren

Krav om høj kvalitet i borgerbetjeningen samtidig med effektiviseringskrav, blandt andet i forbindelse med implementering af digitaliseringsprojekter, har skabt et behov for nye kompetencer.

Vi sætter fokus på dine kompetencer i optimering af din nuværende arbejdssituation. Evnen til at forstå og løse krævende nye opgaver trænes, og du lærer at lægge kommunikations-, samarbejds- og konfliktløsningsstrategier. Med dig får du personlig udvikling, bl.a. gennem større selvforståelse kombineret med et helhedssyn på sammenhængen mellem trivsel i arbejds- og privatliv.

Modulet giver dig

  • Indsigt i tilgangen til de grundlæggende processer i din arbejdssituation, herunder den krævende borgerkontakt, bl.a. med udgangspunkt i personlighedsteorier. 
  • Viden og kompetencer til at håndtere temaer som kognitiv psykologi, sorg og krise og assertion mest hensigtsmæssigt. 
  • Evnen til at blive bedre til at udtrykke dig med udgangspunkt i egne følelser og behov.
  • Viden om stress og indsigt i egne stressreaktioner og måder at håndtere disse mere hensigtsmæssigt på.
  • Mulighed for at analysere og om muligt afhjælpe konkrete aktuelle problemstillinger fra dit eget arbejdsliv.

Målgruppe

I en tid, hvor fokus på digitale kompetencer blandt borgere og medarbejdere fylder meget, er der brug for at hjælpe med at klæde alle på til forandringer. På modulet får du her kompetencer til at hjælpe kolleger og borgere med at blive klar til disse forandringer. Modulet henvender sig derfor bl.a. til HR medarbejdere og medarbejdere beskæftiget i borgerbetjeningsopgaver.

Omfang

10 ECTS-point

Tilmelding

Sted: Campus Næstved

Beskrivelse: Valgfag

Start dato: 31. januar 2018

Slut dato: 23. maj 2018

Tidsangivelse: 31/1, 14/2, 28/2, 14/3, 28/3, 11/4, afl. 9/5, eks. 22-23/5

Tilmeldingsfrist: 15. januar 2018

Pris: 10.000,00 DKK


Konsulent:

Peter Joensen

7248 2685, pejo@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Jannie Jensen

7248 1353, jjen@pha.dk

Cxense Display