Del

Valgmodul

Administration i sundhedsvæsenet

- Bedre sundhed bedre samarbejde

På dette modul får du en grundlæggende introduktion til det danske sundhedsvæsens struktur, opgaver og økonomi og hvordan man som administrationsbachelor kan medvirke til bedre sundhed og bedre samarbejde i og på tværs af sundhedsvæsenet. Modulet sætter især fokus på styring og administrationen i sygehusvæsenet og klæder den studerende på til selvstændigt at kunne varetage administrative opgaver inden for og på tværs af det danske sundhedsvæsen. Endelig sættes der på modulet fokus på især administrative udfordringer og udviklingsmuligheder forbundet med at arbejde på tværs af professioner og sektorer.

Modulets overordnede temaer:

Sundhedsvæsenets struktur og opgaver (4 ECTS):

 • Politisk- og administrativ opgavefordeling mellem stat, region og kommuner
 • Det danske sundheds- og sygehusvæsen før, nu og i fremtiden
 • Borgeren i sundhedsvæsenet

Styring og administration i sygehusvæsenet (6 ECTS)

 • Organisation, kultur og administration på et sygehus
 • Økonomistyring i praksis på et sygehus
 • Styring, kvalitetssikring og planlægning i praksis på et sygehus

Tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i sundhedsvæsenet (5 ECTS )

 • Tværprofessionelle og tværsektorielle udfordringer og muligheder
 • Styring og administration på tværs af sundhedsvæsenet i praksis
 • Samarbejde og udvikling på tværs af professioner og sektorer

Læringsmål

Viden om

 • Sundhedsvæsenets væsentligste opgaver på kommunalt, regionalt og statsligt niveau.
 • Centrale udviklingstræk i sundhedsvæsenet, herunder overordnede, udmeldte sundhedspolitiske målsætninger.
 • Borgenes rettigheder og muligheder i sundhedsvæsenet
 • Planlægning, styring og administration i praksis på et sygehus
 • Tværprofessionelle og tværsektorielle udfordringer i sundhedssektoren.
 • Samarbejde og udvikles på tværs af professioner og sektorer.
Færdigheder
 • Inddrage borgerperspektivet i tilrettelæggelsen af arbejdsop
 • Kan anvende centrale  og relevante styrings- og planlægsningsredskaber
Kompetencer
 • Indgå i og selvstændigt varetage planlægnings- og styringsopgaver samt andre administrative opgaver i sundhedsvæsenet
 • Indgå i tværprofessionelle og tværsektorielle projekter.

Tilmelding

Du tilmelder dig enkeltfag ved at indsende nedenstående ansøgningsskema.

> Ansøgningsskema

90 lektioner fordelt på to ugentlige dage med 3-6 lektioner + et opstarts- og et midtvejsseminar

Pris
kr. 5.950,00 pr. modul

Meddelelse om optagelse
Snarest efter ansøgningsfristens udløb, vil du få meddelelse, om hvorvidt du er optaget på det ønskede modul eller ej. 

Økonomi


Din arbejdsplads har mulighed for at søge den kommunale kompetencefond om tilskud til uddannelse, materialer og transport.

Du kan søge hvis du er omfattet af en overenskomst mellem KL og BUPL, Dansk Socialrådgiverforening, FOA - Fag og Arbejde, Forhandlingskartellet, HK KOMMUNAL, Dansk Metal / håndværkerorganisationerne, Socialpædagogernes Landsforbund, Teknisk Landsforbund, eller 3F Fagligt Fælles Forbund.

Læs mere

Cxense Display