Del

Valgmodul

Den gode økonomikonsulent – effektiv økonomistyring, rolle og opgave

Modulet bygger videre på basismodulerne og retter sig mod metodiske tilgange til økonomistyring og controlling i den offentlige sektor.

Det skal endvidere sætte den studerende i stand til selvstændigt at vurdere og indgå i budget- og regnskabsprocesser på både centralt og decentralt niveau.

Controllerens forskellige roller og opgaver bliver drøftet fra forskellige vinkler, herunder også samarbejdet med andre faggrupper . Modulet består af teoretisk indføring, praktiske øvelser, skriftlige opgaver og refleksive aktiviteter.

Modulet indeholder følgende temaer:

Økonomikonsulentens opgaver

 • Budget koordinatoren
 • Økonomistyring af institutioner
 • Regnskabsmedarbejderen
 • Indkøbskonsulenten
 • Den strategiske controller
 • Controlleren som forandrings agent

Økonomikonsulentens roller

 • Økonomikonsulenten som ledelses sparringspartner
 • Økonomikonsulenten som forandringsagent
 • Økonomikonsulenten som controller kontra rådgiver
 • Økonomikonsulenten som samarbejdspartner for andre faggrupper og faglige enheder
 • Økonomikonsulenten som eksperten

Økonomifunktionens organisering

 • Forskellige eksempler på hvordan økonomifunktioner kan være organiseret
 • Hvilken betydning har organiseringen for økonomikonsulentens roller og opgaver
 • Hvilken betydning har organiseringen for den måde økonomikonsulenten samarbejder med andre faggrupper på

Læringsmål

Viden

Den studerende

 • har viden om økonomistyring i den offentlige sektor
 • har viden om økonomifunktionens rolle i den offentlige sektor
 • har viden om de forskellige opgaver som en økonomikonsulent varetager
Færdigheder

Den studerende

 • kan arbejde med forskellige budgetmodeller
 • kan lægge et budget og følge løbende op på budgettet
 • kan arbejde med flere forskellige strategiske styringsværktøjer
 • kan arbejde med forandringsprocesser i en økonomifunktion
Kompetencer

Den studerende

 • kan kende sin rolle i organisationen
 • kan formidle økonomiske problemstillinger til ikke økonomer
 • kan indgå i samarbejde med andre medarbejdere på forskellige niveauer i organisationen
 • kan indgå i samarbejde med forskellige faggrupper både økonomer og andre faggrupper

Tilmelding

Du tilmelder dig enkeltfag ved at indsende nedenstående ansøgningsskema.

> Ansøgningsskema

90 lektioner fordelt på to ugentlige dage med 3-6 lektioner + et opstarts- og et midtvejsseminar

Pris
kr. 5.950,00 pr. modul

Meddelelse om optagelse
Snarest efter ansøgningsfristens udløb, vil du få meddelelse, om hvorvidt du er optaget på det ønskede modul eller ej. 

Økonomi


Din arbejdsplads har mulighed for at søge den kommunale kompetencefond om tilskud til uddannelse, materialer og transport.

Du kan søge hvis du er omfattet af en overenskomst mellem KL og BUPL, Dansk Socialrådgiverforening, FOA - Fag og Arbejde, Forhandlingskartellet, HK KOMMUNAL, Dansk Metal / håndværkerorganisationerne, Socialpædagogernes Landsforbund, Teknisk Landsforbund, eller 3F Fagligt Fælles Forbund.

Læs mere

Cxense Display