Del

Valgmodul

Human Ressource - organisation, ledelse, mennesker og forandring

Modulets formål er at give dig en aktuel, bred, teoretisk og praksisnær viden om Human Ressource, der giver konkrete praktiske værktøjer og træning i at varetage arbejdsopgaver inden for HR-området.
Modulet retter sig mod at gøre dig bekendt med, og klar til at varetage arbejdsopgaver bredt i HR området og på tværs i organisationen. Modulet giver endvidere indsigt i det aktuelle arbejdsmarked og den moderne arbejdsplads med henblik på at skabe værdi for konkrete organisationer og i konkrete jobs.

Indhold

Modulet omhandler de 4 kerneprocesser i HR: Rekruttering (Tiltrækning), Udvikling, Fastholdelse og Afvikling, samt en række overordnet temaer og begreber der generisk indgår i de 4 HR kerneprocesser. Disse er bl.a.: Kultur, Strategier, Motivation, Læring, Ressourcer og Social kapital. Modulets indhold kredser sig derudover om to overordnede elementer indenfor Human Ressource, henholdsvis det administrative og det udviklingsmæssige.

I løbet af modulet vil der via oplæg og opgaver være en kobling mellem den teoretiske viden og de opnåede praktiske færdigheder på den ene side, og en række metode- og kommunikationsmæssige problemstillinger i offentlige organisationer på den anden. Denne kobling kan fx vise sig ved, at de studerende deltager i undervisning med gæsteforelæsere, ved besøg i offentlige eller halvoffentlige organisationer og endelig ved løsning af konkrete opgaver, der knytter sig til virkelige og praksisnære arbejdsopgaver i den offentlige sektor.

Praktiske færdigheder

Du vil i gennem modulet udvikle diverse praktiske færdigheder, herunder:

 • Udarbejdelse og implementering af div. HR-politiker, strategier og koncepter
 • Gennemførelse af analyser og undersøgelser af arbejdsmiljøet og trivsel
 • Betjening af hovedsamarbejdsudvalg
Viden om
 • Almen personaleadministration
 • Væsentlige kollektive overenskomstregler på arbejdsmarkedet og love der regulerer ansættelsesforhold på arbejdsmarkedet
 • Motivationsfaktorer
 • Årsagerne til typiske konflikter på arbejdspladsen eller på arbejdsmarkedet
 • Forhandlingsteknik og konfliktmægling
 • Typiske HR-strategiers mål og implementering
 • Forandringsprocesser og forandringsledelse
Færdigheder

Den studerende kan 

 • Arbejde med personalemæssige løsningsmodeller
 • Planlægge, koordinere og gennemføre personaleadministrative opgaver. Bidrage til at identificere og analysere konflikter og samarbejdsvanskeligheder med henblik på at opstille mulige løsninger
 • Bidrage til analyser om en organisation med henblik påarbejde, der kan understøtte arbejdspladsens mission, vision og værdier
 • Medvirke til at forenkle og effektivisere personaleadministrative processer
Kompetencer

Den studerende kan

 • Forstå og reflektere over sammenhængen mellem HR, Ledelse, personaleadministration og arbejdsmiljø
 • Anvende relevante motivationsfaktorer i relation til personaleledelse
 • Varetage, analysere og vurdere personaleadministrative problemstillinger og samarbejdsprocesser
 • Indgå i udvikling, dokumentation, opfølgning og evaluering inden for HR-området
 • Identificere egne læringsbehov og holde sig ajour med udviklingen inden for HR-området

Tilmelding

Du tilmelder dig enkeltfag ved at indsende nedenstående ansøgningsskema.

> Ansøgningsskema

90 lektioner fordelt på to ugentlige dage med 3-6 lektioner + et opstarts- og et midtvejsseminar

Pris
kr. 5.950,00 pr. modul

Meddelelse om optagelse
Snarest efter ansøgningsfristens udløb, vil du få meddelelse, om hvorvidt du er optaget på det ønskede modul eller ej. 

Økonomi


Din arbejdsplads har mulighed for at søge den kommunale kompetencefond om tilskud til uddannelse, materialer og transport.

Du kan søge hvis du er omfattet af en overenskomst mellem KL og BUPL, Dansk Socialrådgiverforening, FOA - Fag og Arbejde, Forhandlingskartellet, HK KOMMUNAL, Dansk Metal / håndværkerorganisationerne, Socialpædagogernes Landsforbund, Teknisk Landsforbund, eller 3F Fagligt Fælles Forbund.

Læs mere

Cxense Display