Del

Valgmodul

Human Ressource

- organisation, ledelse, mennesker og forandringer

Modulet retter sig mod at give en aktuel, bred, teoretisk og praksisnær viden om Human Ressource,  der giver konkrete praktiske værktøjer og træning i at varetage arbejdsopgaver indenfor HR-området.

Modulet retter sig mod at gøre dig bekendt med, og klar til at varetage arbejdsopgaver bredt i HR området og på tværs i organisationen. Modulet giver endvidere indsigt i det aktuelle arbejdsmarked og den moderne arbejdsplads med henblik på at skabe værdi for konkrete organisationer og i konkrete jobs.

På HR udviklingsområdet er temaerne:

 • Kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere
 • Efter- og videreuddannelse
 • MUS (MedarbejderUdviklingsSamtaler)
 • Udarbejdelse og implemenetring af div. HR politiker, strategier og koncepter
 • Gennemførelse af analyser og undersøgelser af arbejdsmiljøet og trivsel.

På det HR administrative område er temaerne:

 • Personaleadministration
 • Personalejura
 • Overenskomster
 • Arbejdsmiljø
 • Sygefravær
 • Rekruttering og fastholdelse af ledere og medarbejdere.
 • Betjening af Hovedsamarbejdsudvalg

Læringsmål

Viden om
 • almen personaleadministration
 • væsentlige kollektive overenskomstregler på arbejdsmarkedet og love der regulerer ansættelsesforhold på arbejdsmarkedet.
 • motivationsfaktorer.
 • årsagerne til typiske konflikter på arbejdspladsen eller på arbejdsmarkedet.
 • forhandlingsteknik og konfliktmægling.
 • og forståelse for typiske HR-strategiers mål og implementering.
 • forandringsprocesser og forandringsledelse.
Færdigheder
 • kan arbejde med personalemæssige løsningsmodeller.
 • kan planlægge, koordinere og gennemføre personaleadministrative opgaver.
 • kan bidrage til at identificere og analysere konflikter og samarbejdsvanskeligheder med henblik på at opstille mulige løsninger.
 • kan bidrage til analyser om en organisation med henblik påarbejde, der kan understøtte arbejdspladsens mission, vision og værdier.
 • kan medvirke til at forenkle og effektivisere personaleadministrative processer.
Kompetencer
 • kan forstå og reflektere over sammenhængen mellem HR, Ledelse, personaleadministration og arbejdsmiljø.
 • kan anvende relevante motivationsfaktorer i relation til personaleledelse
 • kan varetage, analysere og vurdere personaleadministrative problemstillinger og samarbejdsprocesser.
 • kan indgå i udvikling, dokumentation, opfølgning og evaluering inden for HR-området.
 • kan identificere egne læringsbehov og holde sig ajour med udviklingen inden for HR-området.

Tilmelding

Du tilmelder dig enkeltfag ved at indsende nedenstående ansøgningsskema.

> Ansøgningsskema

90 lektioner fordelt på to ugentlige dage med 3-6 lektioner + et opstarts- og et midtvejsseminar

Pris
kr. 5.950,00 pr. modul

Meddelelse om optagelse
Snarest efter ansøgningsfristens udløb, vil du få meddelelse, om hvorvidt du er optaget på det ønskede modul eller ej. 

Økonomi


Din arbejdsplads har mulighed for at søge den kommunale kompetencefond om tilskud til uddannelse, materialer og transport.

Du kan søge hvis du er omfattet af en overenskomst mellem KL og BUPL, Dansk Socialrådgiverforening, FOA - Fag og Arbejde, Forhandlingskartellet, HK KOMMUNAL, Dansk Metal / håndværkerorganisationerne, Socialpædagogernes Landsforbund, Teknisk Landsforbund, eller 3F Fagligt Fælles Forbund.

Læs mere

Cxense Display