Del

Valgmodul

Udvikling af fremtidens offentlige sektor

- Entrepreneurskab, innovation og digitalisering

Der vil i fremtiden stadig være stigende opmærksomhed på effektivitetsforbedringer og sikring af bæredygtigheden af den danske velfærdsmodel.

Disse udfordringer skal finde løsninger i samspillet mellem teknologi, administrationsfaglige kompetencer, innovationskraft, entreprenørskabsånd og tværfaglige kompetencer.

Modulet består af en blanding af undersøgelser af teknologier og teorier samt et større sammenhængende projekt, der udføres i fællesskab med en ekstern aftager.

Indhold

På modulet sættes fokus på hvordan man som administrationsbachelor kan være aktiv medskaber af nye digitale velfærdsløsninger.

På modulet arbejdes med begreber som digitalisering, velfærdsteknologi, innovation, entrepreneurskab, produktivitet, effektivitet, forandringsprocesser, nudging, adfærdsændringer og optimering af arbejdsgange.

Læringsmål

Viden om
 • centrale teorier, begreber og metoder vedrørende entreprenørskab og innovation.
 • strategier for digital udvikling og anvendelse.
 • velfærdsteknologi, dets udvikling og anvendelse.
 • optimering af arbejdsprocesser ved brug af teknologiske, organisatoriske og psykologiske værktøjer.
Færdigheder:
 • kan vurdere teoriers og metoders anvendelighed til at analysere processuelle og udviklingsmæssige sammenhænge.
 • kan opstille strategier for digital udvikling
 • kan undersøge og vurdere potentialet i innovative digitale løsninger.
 • kan opstille og gennemføre innovative forløb.
Kompetencer:
 • kan håndtere barrierer for innovation og udvikling.
 • kan arbejde innovativt i krydsfeltet mellem borger, forvaltning og politikere.
 • kan arbejde ressourceoptimerende i en forvaltningsmæssig kontekst.
 • kan etablere og understøtte relationer og samarbejdsaftaler, der arbejder entrepreneurielt.

Tilmelding

Du tilmelder dig enkeltfag ved at indsende nedenstående ansøgningsskema.

> Ansøgningsskema

90 lektioner fordelt på to ugentlige dage med 3-6 lektioner + et opstarts- og et midtvejsseminar

Pris
kr. 5.950,00 pr. modul

Meddelelse om optagelse
Snarest efter ansøgningsfristens udløb, vil du få meddelelse, om hvorvidt du er optaget på det ønskede modul eller ej. 

Økonomi


Din arbejdsplads har mulighed for at søge den kommunale kompetencefond om tilskud til uddannelse, materialer og transport.

Du kan søge hvis du er omfattet af en overenskomst mellem KL og BUPL, Dansk Socialrådgiverforening, FOA - Fag og Arbejde, Forhandlingskartellet, HK KOMMUNAL, Dansk Metal / håndværkerorganisationerne, Socialpædagogernes Landsforbund, Teknisk Landsforbund, eller 3F Fagligt Fælles Forbund.

Læs mere

Cxense Display