Del

Valgmodul

Økonomistyring i kommunerne

Formålet med dette modul er at klæde dig på til at kunne arbejde med økonomistyring i kommunerne. Modulet giver dig viden om og redskaber til at arbejde med blandt andet budgetlægning, budgetprocedure herunder befolkningsprognosens betydning for budgettet, det tekniske budget og forskellige analyser i forbindelse med budgetlægningen.

Indhold

Modulet vil give en indføring i regnskabsaflæggelse og kasse- og regnskabsregulativ. Herunder vil der blive arbejdet med budgetanalyser, benchmark og business cases. Modulet bliver en variation mellem oplæg og workshops. I workshops skal du arbejde med cases inden for forskellige emner.

Det forventes, at du kan anvende excel i forbindelse med simple økonomiske beregninger.

Praktiske færdigheder

Den studerende skal undervejs udarbejde en række produkter. Disse produkter træner den studerendes praktiske færdigheder i forhold til:

 • Budgetlægning
 • Budgetanalyser
 • Controlling
 • Rådgivning i økonomiske spørgsmål
Viden om
 • Budgetprocessen, herunder den politiske behandling og de forskellige roller man har som økonomimedarbejder i kommunerne
 • Regnskabsaflæggelse og kasse- og regnskabsregulativ
Færdigheder:

Den studernede kan 

 • Tilrettelægge en budgetproces eller en del heraf
 • Vurdere en økonomisk analyse
Kompetencer:

Den studerende kan

 • Rådgive om økonomistyring i kommunen
 • Lave simple økonomiske beregninger
 • Lave en budgetanalyse

Tilmelding

Du tilmelder dig enkeltfag ved at indsende nedenstående ansøgningsskema.

> Ansøgningsskema

90 lektioner fordelt på to ugentlige dage med 3-6 lektioner + et opstarts- og et midtvejsseminar

Pris
kr. 5.950,00 pr. modul

Meddelelse om optagelse
Snarest efter ansøgningsfristens udløb, vil du få meddelelse, om hvorvidt du er optaget på det ønskede modul eller ej. 

Økonomi


Din arbejdsplads har mulighed for at søge den kommunale kompetencefond om tilskud til uddannelse, materialer og transport.

Du kan søge hvis du er omfattet af en overenskomst mellem KL og BUPL, Dansk Socialrådgiverforening, FOA - Fag og Arbejde, Forhandlingskartellet, HK KOMMUNAL, Dansk Metal / håndværkerorganisationerne, Socialpædagogernes Landsforbund, Teknisk Landsforbund, eller 3F Fagligt Fælles Forbund.

Læs mere

Cxense Display