Del

Valgmodul

Vejledning, læring og socialisering

Et modul om vejledning af borgere - en vej til vejledning inden for uddannelse, beskæftigelse, sundhed mm. Et modul der giver redskaber til at stå for både konkret vejledning og at styre større vejledningsprocesser.

Modulet giver dig kompetencer til at varetage arbejdsopgaver indenfor områderne vejledning og læring.

Formål

 • at opnå kendskab til teoretiske tilgange til forståelse af individets udvikling og læring - og evne til at bruge disse teorier aktivt.
 • at opnå kendskab til den læringsteori der er relevant for vejledning i formelle og uformelle læringsmiljøer - og evne til at omsætte teori til praksis.
 • at opnå fortrolighed med modeller for vejledningsaktiviteter, herunder vejledningens rolle og funktion.
 •  at opnå forståelse for borgernes livssituationer, kulturer og værdier og disses betydning i vejledningsindsatsen.
 • at opnå redskaber til at lave afklaring af ressourcer, kompetencer og udviklingsmuligheder i et karriere- og uddannelsesperspektiv.
 • at opnå fortrolighed med, og evne til, at udnytte de forvaltningsretlige rammer i vejledningsindsatsen.

Læringsmål

Viden om
 • centrale teorier, begreber og metoder om læring og vejledning.
 • borgernes livssituationer, kulturer og værdier og disses betydning i vejledningsindsatsen.
 • aktuelle organisationsformer og netværksmuligheder i uddannelsessektoren og på arbejdsmarkedet.
 • brugen af vejledning som kollektive og individuelle processer.
Færdigheder:
 • kan analysere behov for vejledning hos enkeltpersoner og grupper.
 • kan anvende teorier og metoder som grundlag for konkrete vejledningsaktiviteter.
 • kan anvende differentierede metoder over for forskellige grupper.
Kompetencer:
 • kan varetage funktioner inden for erhvervs- og uddannelsesvejledningsområdet.
 • kan indgå i systematisk udvikling, dokumentation, opfølgning og evaluering inden for vejledningsområdet.
 • kan opbygge og indgå i tværfaglige og tværsektorielle samarbejder omkring vejledningsindsats

Tilmelding

Du tilmelder dig enkeltfag ved at indsende nedenstående ansøgningsskema.

> Ansøgningsskema

90 lektioner fordelt på to ugentlige dage med 3-6 lektioner + et opstarts- og et midtvejsseminar

Pris
kr. 5.950,00 pr. modul

Meddelelse om optagelse
Snarest efter ansøgningsfristens udløb, vil du få meddelelse, om hvorvidt du er optaget på det ønskede modul eller ej. 

Økonomi


Din arbejdsplads har mulighed for at søge den kommunale kompetencefond om tilskud til uddannelse, materialer og transport.

Du kan søge hvis du er omfattet af en overenskomst mellem KL og BUPL, Dansk Socialrådgiverforening, FOA - Fag og Arbejde, Forhandlingskartellet, HK KOMMUNAL, Dansk Metal / håndværkerorganisationerne, Socialpædagogernes Landsforbund, Teknisk Landsforbund, eller 3F Fagligt Fælles Forbund.

Læs mere

Cxense Display