Del

Før-leder uddannelse

På dette før-lederforløb introducerer vi dig til de væsentligste opgaver en leder kan stå med i dag, og vi hjælper dig med at tage personlig stilling til, hvordan ledelse kan blive noget for dig.

 • Vi træner væsentlige lederkompetencer i praksis: mødeledelse, facilitering, coaching, kommunikation.
 • Vi ser på forskellige styringsteknologier blandt andet økonomistyring.
 • Sammen sker der en vurdering af og refleksion over, hvor du skal sætte ind i forhold til din personlige kompetenceudvikling på vej mod ledelse.
 • Samtidig består du to valgmoduler på diplomniveau i din eventuelt kommende lederuddannelse

Diplommoduler

Før-lederforløbet er bygget op omkring to valgmoduler fra Diplomuddannelsen i ledelse: ’Kommunikation og organisation’ og ’Ledelse og coaching’. Se tid og tilmelding under de enkelte moduler. Hvis du finder ud af ledelse ikke er noget for dig kan modulerne indgå i din efteruddannelse på andre diplomuddannelser.

Samarbejde med arbejdspladsen

Forløbet gennemføres i tæt samarbejde med din arbejdsplads. Afhængig af arbejdspladsens praksis får du tilknyttet en mentor eller mulighed for at træne ledelse i et praktiklederjob.

Hvad har du lært, når forløbet er gennemført?

 • Du har indblik i strategi- og forandringsprocesser og lederens opgave i forandringstider
 • Du har et indblik i kompleksiteten af ledelsesopgaverne
 • Du har et sprog om ledelse
 • Du forstår ledelsesopgavernes forskellighed
 • Du kan klare dig i forskellige kommunikationssituationer som leder: mødeledelse, coaching, strategioplæg, samarbejdsfora, mus – og grussamtaler
 • Du kan skifte perspektiv på opgaven og for eksempel vurdere om en opgave kræver en analytisk rationel tilgang eller den kræver refleksion i fællesskab
 • Du ved hvilke værdier du personligt går ind i lederopgaven med
 • Du kan gennemføre en coaching samtale med forskellige metoder

Tid til refleksion, samtale og afprøvning i praksis

Vi tilrettelægger forløbet, så du først og fremmest får mulighed for at prøve færdigheder og kompetencer af i praksis mellem undervisningsgangene. På undervisningsdagene præsenterer vi den vigtigste viden i forhold til dagens tema og giver rig mulighed for at reflektere over det læste sammen med medkursister og underviser.

Det er væsentligt at kurset bliver en hjælp til at træde ind i ledelse og ikke en stress faktor og derfor kan alle de praksisopgaver vi beder dig lave mellem undervisningsgangene bruges som empiri i din afsluttende opgave.

Optagelseskrav

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en kort eller en mellemlang videregående uddannelse samt have min. 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse. Såfremt du ikke opfylder kravene har du mulighed for at blive realkompetencevurderet – det vil sige en samlet vurdering af dine forskellige kompetencer.

Kan jeg være leder for mine kolleger?

Kan jeg følge afdelingen og organisationen i dens strategier og værdier?

Hvad kræver det af mig i forhold til kompetencer og indsats at være leder?

Hvordan finder jeg ud af om ledelse er noget for mig?

Ændrer jeg mig og mit syn på det der er vigtigst i mit arbejde og hvordan?

Er du i tvivl?

Så hjælper vi dig med at finde svarene. Vi har 10 års erfaring i at uddanne ledere på Diplomuddannelsen i ledelse. Vi har erfaring med personlig coaching af lederaspiranter og ledere. Vi har en stor viden om hvad ledelse kan indebære arbejdsmæssigt og personligt og vi hjælper på vej i forhold til de personlige valg du skal tage på vejen mod ledelse.

Hvorfor vælge dette særlige uddannelsesforløb

På dette uddannelsesforløb mødes du med ligestillede. Du får ledelse som faglighed ind under huden fra første dag. Du kommer til at stå i ledersko i forhold til paradokser og dilemmaer, man støder på som leder i dagligdagen. Du lærer at blive den gode personaleleder der kan facilitere møder og læreprocesser og coache medarbejdere og kolleger.

Samtidig har vi tilrettelagt forløbet over tid, så der bliver mulighed for refleksion og træning af nye færdigheder mellem undervisningsgangene.

Slutteligt er modulerne hjælpsomme i det de giver dig to valgfag i diplomuddannelsen i ledelse, som du så sidenhen ikke skal læse.

Cxense Display