Del

En halv diplomuddannelse til ledere/førledere inden for specialskoleområdet

Formål
Formålet med forløbet er at gøre deltagerne kompetente i at forholde sig professionelt reflekterende – blandt andet til virkningsfulde metoder og processer, der kan understøtte arbejdet med ledelsen af anbragte børns læring på interne skoler, dagbehandlingstilbud og i specialklasser.
Herunder, at deltagerne i forløbet vil udvikle og træne deres færdigheder i at lede samarbejdet med medarbejderne, så der sættes fokus på at udvikle undervisningen set blandt andet i forhold til styringstiltag og metoder som fx målstyring, læringsledelse samt at kunne dokumentere og formidle progression i forhold til kerneydelsen børnenes læring.

Målgruppe
Målgruppen er både ledere og førledere, inden for specialskoleområdet

Indhold
Forløbet består af tre minimoduler, som lægger op til seks diplommoduler fra Diplomuddannelsen i ledelse svarende til en halv diplomuddannelse. Alle moduler er tilpasset ledelse inden for specialskoleområdet.

Minimoduler

- Lederidentitet – netværksledelse
- Juridisk metode
- Akademisk læsning og skrivning

Diplommoduler

- Professionelt lederskab
- Den professionelle relation
- Styring og strategi
- Læring og kompetenceudvikling
- Ledelse i skolens professionelle kultur
- Pædagogisk ledelse

De tre minimoduler afholdes som internater fra kl. 12-12 i foråret 2017
Diplommodulerne afholdes med tre internater fra kl. 12-12 pr. modul fordelt på efteråret 2017 og hele 2018.

Ansøgning
Tilmelding til minimoduler og ansøgning til diplommoduler sker løbende via denne side.
Bemærk adgangskrav til diplommoduler.

Pris og betaling

Moduler

Pris

Betalingsfrist

Minimoduler

7.500

Ultimo januar 2017

Professionelt lederskab

8.000

Primo august 2017

Den professionelle relation

8.000

Primo oktober 2017

Styring og strategi

8.000

Primo januar 2018

Læring og kompetenceudvikling

8.000

Primo april 2018

Ledelse i skolens professionelle kultur

8.500

Primo august 2018

Pædagogisk ledelse

8.500

Primo oktober 2018

Praktisk information

Adgangskrav

Mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse gennemført som reguleret forløb. Ansøger skal have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Realkompetencevurdering

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav, har du mulighed for at blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Cxense Display