Del

Ledertalent i folkeskolen

Er du en af de nye ledere i folkeskolen?

Skoleledelsen spiller en helt central rolle i implementeringen af folkeskolereformen. Det hviler på skolelederens skuldre, at elever og lærere trives, og at eleverne bliver så dygtige som de kan, uanset deres sociale baggrund.

Dette forløb stiller skarpt på de nye krav til skolens ledelse og de nye muligheder for læringsrettet ledelse, der sigter mod at styrke elevernes læringsudbytte og trivsel.

Et afklarings- og kompetenceudviklingsforløb for talenter
Forløbet er et afklarings- og kompetenceudviklingsforløb for talenter, der ønsker en lederkarriere i den nye folkeskole.

Det strækker sig over ca. 3 måneder og veksler mellem undervisning, mentorsamtaler, coachsamtaler og netværksmøder.

Formålet er at give talentet viden om opgaven, rum for personlig afklaring og udvikling, støtte i tanker om det praktiske lederskab og støtte i at træne færdigheder i læringsledelse.  

Mentorsamtaler

Mentorsamtaler med en mentor udvalgt i kommunen – oftest en nuværende skoleleder.  Formålet er at spejle talentets overvejelser, om det at være leder i denne kommune (minimum fire samtaler i forløbet).

Netværk

Deltagerne samles 3 gange i løbet af uddannelsen, for at skabe et rum med plads både til personlige refleksioner over positionen som leder og til at træne færdigheder i læringsledelse.

Diplommodul (pædagogisk ledelse)

Fælles modul i pædagogisk ledelse hvor vi både sætter fokus på de nye vilkår for folkeskolen og de nye krav til skolelederen. Ledertalenterne går til eksamen i modulet ”pædagogisk ledelse” (5 ECTS point) på diplomuddannelsen i ledelse.

  • Seminar 1: Ledelse og lederskab – i relation til ”den nye folkeskole”.
  • Seminar 2: Lederen som facilitator og læringsleder i relation til medarbejder og teams.
  • Seminar 3: Faglig ledelse og understøttelse af arbejdet med læringsmål.
  • Seminar 4: Lederen som iagttager af og i undervisning, læringsaktivitet og læringsmiljø.

Coachsamtaler

Tre coachsamtaler med professionel coach til afklaring af talentets personlige overvejelser i forhold til ledelsesfunktionen.

Det er kommunens ansvar,  at spotte ledertalenterne og stille mentorer til rådighed. Inden forløbet påbegyndes skal kommunen derfor afklare kriterier for udvælgelse af ledertalenter og klæde mentorerne på til opgaven. Det anbefales at talentudviklingen forankres strategisk, så der skabes sammenhæng mellem forløbet og kommunens ledelsesgrundlag og fremtidige behov for ledere. Det er også kommunens opgave at aftale en karriereplan efter afklarings- og kompetenceudviklingsforløbet.

Pris 15.500 kr.

For deltagelse i netværk, coachsamtaler, seminarer og eksamen på Professionshøjskolen Absalon.

Seminarer

  • Seminar 1: Ledelse og lederskab – i relation til ”den nye folkeskole”.
  • Seminar 2: Lederen som facilitator og læringsleder i relation til medarbejder og teams.
  • Seminar 3: Faglig ledelse og understøttelse af arbejdet med læringsmål.
  • Seminar 4: Lederen som iagttager af og i undervisning, læringsaktivitet og læringsmiljø.
Cxense Display