Del

Kurser

Vil du have inspiration og fordybe dig i din praksis?

Kurser er kortere undervisningsforløb (3-4 dage) inden for et afgrænset emneområde. Mellem kursusgangene kan du afprøve nye tiltag i din praksis.

Enten kan du komme på kursus på Professionshøjskolen Absalon, eller også kan kurset komme til din arbejdsplads.

Når du kommer på kursus på et af vores levende campusser, møder du andre engagerede ledere.

Den styrkede læreplan

Med afsæt i den politiske aftalt ”Stærke Dagtilbud – alle børn skal med i fælleskabet” er der afsæt 165 mio kr til kompetenceudvikling af forskellige målgrupper. Formålet med kompetenceudviklingen er at understøtte realiseringen af indholdet i den nye pædagogiske læreplan. Fra forventeligt primo marts vil det være muligt at søge midler til kompetenceudvikling

Kompetenceudviklingsmidlerne fordeles efter børnetal i kommunerne.

Interesserede kommuner kan søge midler til følgende grupper på ledelsesområdet

  • Læringsdag for forvaltningschefer, klynge- og områdeledere samt pædagogiske konsulenter.
  • Læringsforløb for faglige ledere
  • Læringsforløb for faglige fyrtårne