Del

Innovation

På dette modul arbejder du med teorier og modeller i forhold til produkt- og konceptudvikling i små og store virksomheder. Du lærer at vurdere en virksomheds innovative udgangspunkt og at definere og løse de udfordringer innovative processer kan skabe – og omvendt, hvilke hindringer der kan være i organisationer for at igangsætte innovative processer. Du lærer desuden, hvordan du analyserer økonomiske konsekvenser af forskellige innovationspolitikker.

Indhold

 • Vækstanalyse
 • Produkt- og konceptudviklingsstrategi- og processer
 • Konsekvenser af innovation for virksomhedens Supply Chain
 • Vurdering af den innovative platform, samt virksomhedens innovative processer og drivkræfter
 • Projektstyring og målesystem

Læringsmål

Viden

Den studerende skal:

 • have forståelse for relevante modeller til vurdering af vækst- og udviklingsmuligheder
 • have viden om forskellige modeller til strategisk håndtering af produkt- og konceptudviklingsprocesser i virksomheden
 • forstå væsentlige implikationer for virksomhedens Supply Chain af innovative projekter
 • forstå moderne teori om virksomhedens innovative platform, kreative processer samt værdibaseret ledelse
 • forstå økonomisk teori omkring projektstyring og vurdering
Færdigheder

Den studerende skal:

 • kunne anvende relevante modeller til gennemførelse af produkt- og konceptudvikling i virksomheden
 • kunne anvende relevante modeller til udvikling af løsninger for virksomhedens Supply Chain i forbindelse med innovative projekter
 • være i stand til at vurdere salgsorganisationens innovative strukturer/processer og drivkræfter
 • skal kunne analysere de økonomiske konsekvenser af en given innovationspolitik for en virksomhed
Kompetencer

Den studerende skal:

 • kunne indgå i virksomhedens arbejde med at planlægge og gennemføre produkt- og konceptudvikling
 • kunne indgå i tværgående teams med henblik på løsning af udfordringer i virksomhedens Supply Chain i forbindelse med implementering af innovative projekter
 • kunne vurdere en virksomheds innovative udgangspunkt
 • kunne definere Key Performance Indikatorer for virksomhedens innovative arbejde i forbindelse med salgsarbejdet

Omfang

5 ECTS-point

Tilmelding

Det er pt. ikke muligt at tilmelde sig modulet. Kontakt en uddannelseskonsulent – se under kontakt.

Se aktuelle moduler
Cxense Display