Del

Det personlige lederskab og forandring

Nyhed! Modulet kan fra august 2018 også tages i Holbæk

Er du allerede tilmeldt på et af de andre udbudssteder, er du velkommen til at kontakte uddannelsessekretær Connie Troest på ctr@pha.dk, hvis du foretrækker at tage modulet i Holbæk. 

På modulet vil du som leder have fokus på din identitet som leder. Hvem er du som leder? Hvilken betydning har din person for dit lederskab? Hvordan leder du professionelt i det organisatoriske krydspres, du uundgåeligt står i? Du lærer også at blive opmærksom på kommunikationens skabende kraft, så du kan lede, facilitere og skabe mening gennem din kommunikation.

På modulet er det dig og din ledelse der er i centrum

Modulet er for dig, der er leder, eller har ambitioner om at blive leder, og som ønsker at få et teoretisk fundament på din ledelsespraksis. Vi vil på modulet tage udgangspunkt i din hverdag og de udfordringer, som du og din arbejdsplads står overfor, og derfor vil din  egen ledelsespraksis blive sat i spil.

Det får du ud af modulet

På modulet “Det personlige lederskab og forandring” er vores kontinuerlige fokus på din egen praksis. Med det afsæt går du fra modulet med:

 • værktøjer til konkret refleksion over dit eget lederskab - både i forhold til din organisatoriske kontekst og din egen lederrolle

 • en indsigt i, hvordan du konkret forvalter din magt i en bevidsthed om etik

 • en forståelse for din identitet som leder - både som ny leder og erfaren leder - i forhold til din position, din kommunikation og din empati

 • indsigt i flere kommunikationsmodeller til analyse af kommunikation og til planlægning af fremtidig egen kommunikation og ikke mindst viden om kommunikationens betydning for skabelse af virkelighed

 • indsigt i forskellige ledelseskompetencer i relation til organisationens opgaveløsning og de organisatoriske og samfundsmæssige krydspres

Fagligt indhold

I undervisningen inddrager vi problemstillinger og erfaringer fra din arbejdsplads for, at du  kan reflektere over teorien i praksis, og dermed skabes der en forankring af læring og udvikling i egen ledelsespraksis. Målet med dette modul er, at du:

 • kan analysere din og organisationens kommunikation ved hjælp af forskellige teorier

 • har en forståelse for relationel koordinering

 • har viden om systemisk ledelsesteori

 • systematisk kan reflektere over din egen ledelsespraksis med afsæt i refleksionsmodeller

 • får en forståelse for det krydspres du står i som leder

 • arbejder konkret og systematisk med udvikling af og forståelse for din egen identitet som leder - herunder bl.a. refleksioner over magt og etik

 • har en forståelse for betydningen af følelsesmæssig intelligens i lederskab

 • har en grundlæggende forståelse for videnskabsteori

Omfang

10 ECTS-point

Tilmelding

Sted: Holbæk - - ny studieordning pr. 1. august 2018

Beskrivelse: De første to undervisningsdage er tilrettelagt som internat på Konference & Hotel Klinten, Søndervej 8, 4673 Rødvig Stevns. Har du slet ingen mulighed for at overnatte, er programmet tilrettelagt så det er muligt at tage hjem at sove og møde igen næste morgen. Ønskes uden overnatning, skriv uden overnatning i bemærkninger. I tilfælde af vegetar etc., er det vigtigt, du skriver dette under bemærkninger.

Start dato: 21. august 2018

Slut dato: 18. december 2018

Tidsangivelse: 21/8, 22/8, 5/9, 19/9, 3/10, 24/10, 7/11, 21/11 kl. 8.30 - 15.30. Studiedage: 29/8, 12/9, 31/10, 14/

Tilmeldingsfrist: 21. august 2018

Pris: 15.000,00 DKK


Konsulent:

Kell Hartmann

7248 1291, keh@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Connie Troest

7248 1246, ctr@pha.dk

Tilmelding

Sted: Slagelse - ny studieordning pr. 1. august 2018

Beskrivelse: De første to undervisningsdage er tilrettelagt som internat på Konference & Hotel Klinten, Søndervej 8, 4673 Rødvig Stevns. Har du slet ingen mulighed for at overnatte, er programmet tilrettelagt så det er muligt at tage hjem at sove og møde igen næste morgen. Ønskes uden overnatning, skriv uden overnatning i bemærkninger. I tilfælde af vegetar etc., er det vigtigt, du skriver dette under bemærkninger.

Start dato: 21. august 2018

Slut dato: 18. december 2018

Tidsangivelse: 21/8, 22/8, 4/9, 18/9, 2/10, 23/10, 6/11, 20/11 kl. 8.30 - 15.30. Studiedage: 28/8, 11/9, 30/10, 13/

Tilmeldingsfrist: 14. august 2018

Pris: 15.000,00 DKK


Konsulent:

Kell Hartmann

7248 1291, keh@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Connie Troest

7248 1246, ctr@pha.dk

Tilmelding

Sted: Næstved - ny studieordning pr. 1. august 2018

Beskrivelse: De første to undervisningsdage er tilrettelagt som internat på Konference & Hotel Klinten, Søndervej 8, 4673 Rødvig Stevns. Har du slet ingen mulighed for at overnatte, er programmet tilrettelagt så det er muligt at tage hjem at sove og møde igen næste morgen. Ønskes uden overnatning, skriv uden overnatning i bemærkninger.I tilfælde af vegetar etc., er det vigtigt, du skriver dette under bemærkninger.

Start dato: 21. august 2018

Slut dato: 19. december 2018

Tidsangivelse: 21/8, 22/8, 7/9, 21/9, 5/10, 26/10, 9/11, 23/11, kl. 8.30 - 15.30. Studiedage: 31/8, 14/9, 2/11, 16

Tilmeldingsfrist: 14. august 2018

Pris: 15.000,00 DKK


Konsulent:

Kell Hartmann

7248 1291, keh@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Connie Troest

7248 1246, ctr@pha.dk

Tilmelding

Sted: Roskilde - ny studieordning pr. 1. august 2018

Beskrivelse: De første to undervisningsdage er tilrettelagt som internat på Konference & Hotel Klinten, Søndervej 8, 4673 Rødvig Stevns. Har du slet ingen mulighed for at overnatte, er programmet tilrettelagt så det er muligt at tage hjem at sove og møde igen næste morgen. Ønskes uden overnatning, skriv uden overnatning i bemærkninger. I tilfælde af vegetar etc., er det vigtigt, du skriver dette under bemærkninger.

Start dato: 21. august 2018

Slut dato: 18. december 2018

Tidsangivelse: 21/8, 22/8, 5/9, 19/9, 3/10, 24/10, 7/11, 21/11 kl. 8.30 - 15.30. Studiedage: 29/8, 12/9, 31/10, 14/

Tilmeldingsfrist: 21. august 2018

Pris: 15.000,00 DKK


Konsulent:

Kell Hartmann

7248 1291, keh@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Connie Troest

7248 1246, ctr@pha.dk

Cxense Display