Del

Strategisk ledelse

På modulet vil du som leder lære at anvende den præsenterede teori i dit arbejde med strategiske processer. Derudover vil du udvikle dine evner så du kan bidrage til og gennemføre strategiske processer i egen organisation, og i den forbindelse kunne initiere og lede strategiske processer med henblik på udvikling og fornyelse.

Det får du ud af modulet

På modulet vil du udvikle din viden, færdigheder og kompetencer til at håndtere din ledelsesopgave strategisk og kunne begrunde de strategiske handlemuligheder i din egen ledelsespraksis. På modulet vil du som leder udvikle dine kompetencer, så du kan:

  • Omsætte viden om strategisk ledelse og udvikle dine færdigheder til strategisk at lede og agere i praksis.

  • Identificere behovet i organisationen for kompetenceudvikling set i forhold til strategiske forandringer eller udviklingsmuligheder.

Modulet er for dig, der

  • er leder, eller har ambitioner om at blive leder. Valgfaget er målrettet  ledere med personaleansvar og konsulenter som har en særlig interesse i strategisk ledelse og/eller som står overfor at gennemføre forandringer i sin organisation.

Fagligt indhold

I undervisningen ser vi på din ledelsespraksis, og her anskuer vi din ledelsespraksis og beslutninger fra forskellige perspektiver, for at se på hvilken betydning dine beslutninger kan have for din egen ledelsespraksis. Målet er, at du i løbet af dette modul:

  • Tilegner dig viden om teorier, begreber og modeller om strategisk ledelse for at kunne forstå strategisk ledelse i et organisatorisk og samfundsmæssigt perspektiv.

  • Udvikler dine færdigheder så du kan begrunde og udvælge teorier og modeller om strategisk ledelse for at kunne analysere den organisatoriske kapabilitet.

  • Lærer at indsamle og analysere empiri i din ledelsespraksis med henblik på at kunne vurdere din ledelsesmæssige praksis ud fra et strategisk perspektiv.

Omfang

5 ECTS-point

Tilmelding

Sted: Roskilde

Start dato: 15. august 2018

Slut dato: 12. oktober 2018

Tidsangivelse: 15/8, 29/8, 5/9, 12/9 kl. 8.30 - 15.30. Opgaveaflev. 3/10. Eksamen 10/10 og 12/10

Tilmeldingsfrist: 16. august 2018

Pris: 7.500,00 DKK


Konsulent:

Kell Hartmann

7248 1291, keh@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Connie Troest

7248 1246, ctr@pha.dk

Cxense Display