Del

Obligatoriske moduler

Gammel studieordning - merit

Studerende, som har påbegyndt studiet efter tidligere studieordninger, kan overgå til den nye studieordning. Tidligere gennemførte obligatoriske moduler giver merit ift. den nye studieordning på følgende måde:

Gennemførte moduler

Merit til

 

Organisation og processer + Styring og strategi

 

 

Organisation, udvikling og samskabelse

 

Lederkommunikation + Professionelt lederskab

 

Det personlige lederskab og forandring

 

 

Den professionelle relation + Læring og kompetenceudvikling

 

 

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling