Del

Uddannelsens moduler

Undervisningen foregår på Professionshøjskolen Absalons campus i Roskilde. Den består af tre grundmoduler, to valgfag og et afgangsprojekt, og det tager 2½ år at blive færdig. For at få mest muligt ud af netværket anbefaler vi, at du starter på modul 1 og fortsætter gennem uddannelsen uden pauser.

Hvert modul indledes med et internat, som efterfølges af 2 x 2 sammenhængende undervisningsdage. Til sidst afsluttes med en enkelt undervisningsdag, som bygger op til opgaveskrivning og eksamination.

Tilmeld dig nedenfor under de enkelte moduler.

Moduler

Det personlige lederskab og forandring

På det første modul er der fokus på din identitet som leder. Hvad brænder du for? Hvad er dine styrker, og hvilken betydning har din person for dit lederskab? Du får inspiration fra teorier, der skitserer forskellige former for ledelse. Og der suppleres med frugtbare eksempler fra virkeligheden: Hvorfor og hvordan lykkes de ledere, der er succesfulde? Der lægges stor vægt på kommunikation. Tydelig ledelseskommunikation har stor effekt i forhold til at skabe mening og følgeskab omkring skolens rammer, vilkår og de beslutninger, der træffes.

Tid, sted og tilmelding

Start dato: 24. august 2021
Slut dato: 8. december 2021
Tidsangivelse: 24/8, 25/8, 14/9, 15/9, 28/9, 29/9, 26/10 Studiegrupper 8/9, 22/9 og 12/10
Aflevering:18/11
Eksamen: 7/12 eller 8/12 (en af dagene)
Pris: 16.500,00 DKK

De første to undervisningsdage er tilrettelagt som internat et sted på Sjælland. Har du slet ingen mulighed for at overnatte, er programmet tilrettelagt så det er muligt at tage hjem at sove og møde igen næste morgen. Ønskes uden overnatning, skriv uden overnatning i bemærkninger. I tilfælde af vegetar etc., er det vigtigt, du skriver dette under bemærkninger.

Tilmeld dig her

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling

Efter at du selv har været i fokus, handler det om medarbejderne – både om den enkelte og om større eller mindre grupper af medarbejdere. Hvad motiverer? Hvilke dynamikker er der på spil? Hvordan leder du bedst i forhold til at understøtte skolens mål om kompetencer, kvalitet og resultater? Der er stort fokus på faglig ledelse og masser af inspiration i forhold til det. Effektiv faglig ledelse har en stor effekt på skolens resultater - både direkte og indirekte i form af distribueret faglig ledelse gennem ressourcepersoner og teams.

Dagligdagen er fyldt med vanskelige og dilemmafyldte beslutninger, og derfor er det ikke svært at finde eksempler fra hverdagen, der kan danne grundlag for værdifulde drøftelser på holdet: Hvad gør du, når lærerteams ikke fungerer? Hvordan håndterer du konflikter eller svære samtaler? Og hvordan sikrer du, at den enkeltes ønsker om efter- og videreuddannelse harmonerer med skolens overordnede rammer og mål?

Start dato: 9. februar 2021
Slut dato: 2. juni 2021
Tidsangivelse: 9/2, 10/2 , 2/3,  3/3, 23/3,  24/3, 13/4,  kl. 8.30-15.30
Aflevering:17/5
Eksamen: 1/6 + 2/6 (en af dagene)
Tilmeldingsfrist: 5. februar 2021
Pris: 16.500,00 DKK

 

 

Organisation, udvikling og samskabelse

Tredje modul handler om strategi, opbygningen af organisationen og kulturen. Hvordan oversætter du krav, mål og forventninger fra regering, kommune, bestyrelse osv. til konkrete indsatser, der har effekt for den enkelte elev? Hvordan opbygger du en moderne, modstandsdygtig og målorienteret organisation? Og hvordan står man i spidsen for at forandre en kultur?

Det forventes af dig, at du inviterer relevante faggrupper og ressourcepersoner med ind i dialogen omkring ledelsesmæssige beslutninger. Men det er samtidig op til dig at træffe de endelige beslutninger, tage styringen og sætte retning. Det kan være en svær balancegang, som det er oplagt at få værktøjer til og træne.

Start dato: 31. august 2021
Slut dato: 22. december 2021
Tidsangivelse: 1/9 2/9 21/9 22/9 26/10 27/10 9/11 kl. 8.30-15.30
Aflevering: 3/12
Eksamen: 21/12 + 22/12 (en af dagene)
Tilmeldingsfrist: 12. august 2021

Pris: 16.500,00 DKK

Tilmeld dig her

Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse

I dette fag stiller vi skarpt på, hvordan brugen af data kan være med til at understøtte den pædagogiske og didaktiske udvikling. Spørgsmålet er, hvordan man bruger karaktergennemsnit, trivselsmålinger og nationale tests som grundlag for udvikling? Hvilke fordele og ulemper er der? Og hvordan analyserer man data?

Samtidig kigger vi på, hvordan resultaterne bruges – dels til at formulere mål, forventninger og strategier og dels til at planlægge konkrete indsatser. Alt sammen med det mål at styrke elevernes læring og trivsel.

Men faget handler ikke kun om tal. Vi arbejder også med, hvordan man skaber en feedback- og sparringsbaseret skolekultur, hvor der både er plads til at tale om det, som går godt og det, som går mindre godt. Og om, hvordan strategier kan forankres blandt medarbejderne.

Start dato: 8. februar 2022
Slut dato: 1. juni 2022
Tidsangivelse: 8/2, 9/2, 1/3, 2/3, 22/3, 23/3, 5/4
Aflevering:17/5
Eksamen: 31/5 eller 1/6 (en af dagene)
Pris: DKK

Læs mere og tilmeld dig her

Skoleledelse

Dette modul sætter rammerne for, hvilke krav du skal leve op til som leder. Hvad er folkeskolens formål, og hvilke lovgivningsmæssige, forvaltningsretlige, personalejuridiske rammer er der for skolen og dit arbejde? Hvordan agerer du tværprofessionelt og tværorganisatorisk med dine samarbejdspartnere i blandt andet skolebestyrelsen, forvaltningen og kommunalbestyrelsen? Disse spørgsmål danner grundlag for mange gode drøftelser fra hverdagen, f.eks. om hvordan forvaltningen og skoleledelsen kan indgå i konstruktive dialoger og prioritere indsatserne med fælles mål for øje. 

Start dato: 22/8-22
Slut dato: 26/10-22
Tidsangivelse: 22/8, 23/8, 13/9 og 14/9
Aflevering:7/10
Eksamen: 25/10 eller 26/10 (en af dagene)
Pris: DKK

Læs mere og tilmeld dig her