Del

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er et 2-3 årigt deltidsstudium svarende til 1 årsværk (60 ECTS-point). Den omfatter 3 obligatoriske moduler og 3 valgmoduler samt et obligatorisk afgangsprojekt.
Uddannelsen tilrettelagt med progression svarende til følgende semesterforløb (det er dog ikke et krav, at du læser modulerne i denne rækkefølge, med undtagelse af afgangsprojektet, der først kan påbegyndes, når alle andre moduler er bestået).

Hvert modul afsluttes med en eksamen.

Valgmoduler: 4.-6. semester (Vælg 3 valgmoduler)

Se evt. flere valgmoduler i studieordningen

Et enkelt modul
Hvert modul er en faglig afgrænset enhed, og du kan således vælge at studere et enkelt modul som led i din efteruddannelse.

Tilrettelæggelse
Uddannelsen kan tilrettelægges på heltid eller deltid, og kan rekvireres både af offentlige organisationer, kommuner, forvaltninger etc. og af private organisationer og virksomheder til en afgrænset modtagergruppe. I visse tilfælde kan deltagerne opnå Statens VoksenUddannelsesstøtte (SVU) der kan være med til at finansiere udgifter forbundet med uddannelsesforløbet.

Cxense Display