Del

Temadage med fokus på samskabelse og velfærdsinnovation

Vil I sætte fokus på og arbejde sammen om et særligt tema?

Temadage er arrangementer af kortere og længere varighed, hvor vi eller i samarbejde med jer sammensætter centrale emner og tematikker inden for ledelse. Med afsæt i forskning og teori bliver I sammen klogere på f.eks. Ledelse af samskabelsesprocesser, Ledelse af velfærdsinnovation, Sundhedsledelse, Dagtilbudsledelse eller skoleledelse.

En temadag er på ca. 3-4 timer og er en vekselvirkning mellem oplæg, diskussioner og arbejde i mindre grupper. Der lægges dermed op til dialoger, hvor alle stemmer sættes i spil ud fra en demokratisk etik. Således giver temadagene oplevelser af, at alle medarbejdere er værdifulde brikker i et spil, der er større end den enkelte.

Kontakt