Del

Ledelse af social handicap og psykiatri

For dig, der med udgangspunkt i kerneopgaven i et recovery perspektiv, vil lede samskabelse på tværs af borgere, fagprofessionelle, frivillige og andre samfundsaktører.

På Professionshøjskolen Absalon, Center for Ledelse og Oplevelsesdesign, arbejder vi med efter- og videreuddannelse og forskning i ledelse. Ledelse på social, handicap og psykiatri området er i stor forandring i disse år. Recovery perspektivet på kerneopgaven er en radikalt anderledes måde at hjælpe borgere med funktionsnedsættelser, som fordrer både retningssættende og faciliterende ledelse, hvis det skal lykkes. Her kan du lære at involvere og ansvarliggøre dine medarbejdere, så borgerne kommer til at mærke en forskel.

  • Hvordan får vi skabt mening og retning i udførelsen af kerneopgaven i et recovery perspektiv?
  • Hvordan koordinerer og samarbejder vi på tværs af fagprofessionerne, når borgeren sætter dagsorden?

Vi kan tilbyde et udvalg af oplæg, temadage og forløb, som vi gerne skræddersyr sammen med jer. Vi tilbyder både indføringer i kendte og afprøvede emner, metoder og teorier og udforskning af aktuelle udfordringer og potentialer. Vi underviser hvor som helst, og I er velkomne på det campus, der ligger nærmest ved jer.

Med udgangspunkt i praksisudfordringer og teoretisk viden skaber vi sammen udviklingsviden gennem dialoger og afprøvning af nye tiltag. Diplomuddannelsen i Ledelse hos Professionshøjskolen Absalon er en forskningsbaseret efter- og videreuddannelse i høj kvalitet. I Center for Ledelse og Oplevelsesdesign lægger vi vægt på, at skabe trygge- og udfordrende læringsmiljøer, der skaber et læringsrum, der giver den enkelte lyst til at arbejde med både personlige og organisatoriske udfordringer.

Diplomuddannelsen i Ledelse indeholder mange spændende moduler som kan rekvireres enkeltstående til din arbejdsplads.