Gå til hovedindhold

Fokus på Sundhedsledelse

For dig varetager sundhedsfaglige ledelsesopgaver og ønsker praksisnær udvikling af dine kommunikations- og faciliteringskompetencer.

Det får I, når I samarbejder med os

På Professionshøjskolen Absalon, Center for Ledelse og Organisering, arbejder vi med efter- og videreuddannelse og forskning i ledelse. 

Sundhedsfaglig ledelse inden for ældreplejen står overfor nye krav i forhold til kvalitetsudvikling af pleje og omsorg. 

På Professionshøjskolen Absalon tilbyder vi praksisnær kompetenceudvikling, som har fokus på koordinering og ledelse i forskellige tværfaglige samarbejder i sundhedsvæsenet. Vi kombinerer vore erfaringer og ekspertise indenfor de sundhedsfaglige professioner med vores efteruddannelse af ledere til at imødekomme de udfordringer sundhedsvæsenet står overfor.

Som leder i sundhedsektoren skal du tilegne dig konkrete tanke- og handleværktøjer der kan motivere, igangsætte og fastholde meningsfulde udviklingstiltag i din medarbejdergruppe.

Vi kan tilbyde et udvalg af oplæg, temadage og forløb, som vi gerne skræddersyr sammen med jer. med udgangspunkt i:

  • træning på kursusdage og med skyggepartner, hvor der gives konstruktiv dialogisk feedback.
  • ny viden der kan omsættes til et konkrete kvalitetsløft i indsatsen overfor borgere.
  • konkrete værktøjer til at kommunikere, facilitere og processtyre, så medarbejdere motiveres til at udvikle egen praksis.

Vi tilbyder både indføringer i kendte og afprøvede emner, metoder og teorier og udforskning af aktuelle udfordringer og potentialer. Vi underviser hvor som helst, og I er velkomne på det campus, der ligger nærmest ved jer.

I Center for Ledelse og Organisering lægger vi vægt på, at skabe trygge- og udfordrende læringsmiljøer, der skaber et læringsrum, der giver den enkelte lyst til at arbejde med både personlige og organisatoriske udfordringer.