Del

Sundhedsledelse

For dig varetager sundhedsfaglige ledelsesopgaver og ønsker praksisnær udvikling af dine kommunikations- og faciliterings-kompetencer. Formålet er at du kan lede og forankre udviklingsprocesser, der kvalificerer medarbejdernes pleje af kommunens visiterede borgere.

Sundhedsfaglig ledelse inden for ældreplejen står overfor nye krav i forhold til kvalitetsudvikling af pleje og omsorg. Ressourcerne til dette gives i de kommende år, f.eks. ”Aftale om satspuljen på ældreområdet for 2018-2021”, der er på 326,6 millioner kroner.

På Professionshøjskolen Absalon, Center for Ledelse og Oplevelsesdesign, arbejder vi med efter- og videreuddannelse og forskning i ledelse. For at kunne facilitere og forankre de kommende udviklingstiltag, kræver det, at du som leder tilegner dig konkrete tanke- og handleværktøjer der kan motivere, igangsætte og fastholde meningsfulde udviklingstiltag i din medarbejdergruppe. Træning på kursusdage og med skyggepartner, hvor der gives konstruktiv dialogisk feedback, kan gøre en forskel i din og dine medarbejderes praksisudvikling.

  • Hvordan får vi omsat al den nye viden der lige nu udvikles indenfor ældreområdet, til et konkret kvalitetsløft i vores indsats overfor borgere?
  • Hvordan kan jeg som leder blive bedre til at kommunikere, facilitere og processtyre, så medarbejdere motiveres til at udvikle egen praksis?

Vi kan tilbyde et udvalg af oplæg, temadage og forløb, som vi gerne skræddersyr sammen med jer. Vi tilbyder både indføringer i kendte og afprøvede emner, metoder og teorier og udforskning af aktuelle udfordringer og potentialer. Vi underviser hvor som helst, og I er velkomne på det campus, der ligger nærmest ved jer.

Med udgangspunkt i praksisudfordringer og teoretisk viden skaber vi sammen udviklingsviden gennem dialoger og afprøvning af nye tiltag. Diplomuddannelsen i Ledelse hos Professionshøjskolen Absalon er en forskningsbaseret efter- og videreuddannelse i høj kvalitet. I Center for Ledelse og Oplevelsesdesign lægger vi vægt på, at skabe trygge- og udfordrende læringsmiljøer, der skaber et læringsrum, der giver den enkelte lyst til at arbejde med både personlige og organisatoriske udfordringer.

 

 

Diplomuddannelsen i Ledelse indeholder mange spændende moduler som kan rekvireres enkeltstående til din arbejdsplads.
Giver I kaffe? Så giver vi en times gratis oplæg til dialog.
Cxense Display