Del

Diplommoduler i sundhedsledelse

Diplomuddannelsen i Ledelse indeholder mange spændende moduler som kan rekvireres enkeltstående til din arbejdsplads, eller du kan deltage på uddannelsens åbne udbud. Disse moduler har til formål at kvalificere nuværende og kommende lederes personlige og faglige kompetencer til selvstændigt at varetage opgaver inden for ledelse og organisation i både private og offentlige virksomheder og institutioner m.v. samt udvikle egen praksis. Derudover har vi erfaringer med at tilpasse et modul, så det passer til jeres aktuelle behov og interesser.

Moduler

Flere tidspunkter
På modulet vil du som leder have fokus på din identitet som leder. Hvem er du som leder? Hvilken betydning har din person for dit lederskab? Hvordan…
Flere tidspunkter
På modulet vil du udvikle dine ledelseskompetencer, således at du kan udvikle og lede professionelle relationer, der understøtter kompetencer…
Flere tidspunkter
På modulet vil du som leder udvikle dine praktiske og analytiske kompetencer som leder, så du kan arbejde reflekteret med samspillet mellem de mange…