Del

Ledig?

Kommuner kan med midler fra den regionale uddannelsespulje få dækket 80 pct. af driftsudgifterne til uddannelse af ledige.

Professionshøjskolen Absalon udbyder en række kompetencegivende videreuddannelsesaktiviteter, som kan give dig nye kompetencer til CV’et og gøre, at du står stærkere i din jobsøgning. Du kan se vores uddannelsestilbud i søjlen til venstre.

Vi anbefaler, at du kontakter dit Jobcenter og A-kasse for at høre om mulighederne for dig. Kontakt os eventuelt for flere oplysninger.

Økonomi

Som ledig har du mulighed for at søge om at få dagpenge under uddannelsesforløbet. Du skal have tilsagn fra dit Jobcenter/A-kasse inden du tilmelder dig, og dit jobcenter vil betale deltagergebyret.

Studieadministrationen vil sørge for den videre proces med A-kasse og Jobcenter.

Du har mulighed for at modtage befordringsgodtgørelse (søges i a-kassen med blanket AB421)

Adgangskravet til diplomuddannelse er en kort eller mellemlang videregående uddannelse og minimum to års efterfølgende erhvervserfaring. Hvis du ikke opfylder kravet om en videregående uddannelse, kan du få lavet en realkompetencevurdering. Her vil der også blive lagt vægt på andre relevante kompetencer.