Del

Leisure management

For dig, der ønsker at styrke dine kompetencer inden for leisure management industrien

Fritids- og oplevelsesindustrien er blevet stærke spillere i både dansk og international økonomi, og der er brug for medarbejdere med solide kompetencer i disse dynamiske og spændende brancher. Det kan for eksempel være inden for turisme og rejser, kunst og kultur, musik og teater eller sport.

Vi lever i en verden, hvor der er fokus på oplevelser. Og vi stiller store krav til indhold og kvalitet i vores fritid. Med denne uddannelse får du mange karrieremuligheder i spændende brancher – hvor du arbejder med at skabe nogle af disse oplevelser

På uddannelsen lærer du om fritids- og oplevelsesindustriens brancher, og du får indblik i samspillet mellem kommercielle, offentlige og frivillige interesser. Du kommer til at arbejde med analyse af leisureindustrien samt ledelse og design af events og aktiviteter i fritids- og oplevelsesøkonomien.

Du lærer at planlægge og udføre opgaver inden for marketing, økonomi og ledelse. Du lærer at samtænke erhvervsliv med fx kultur og sport, og du får kompentencer til at markedsføre arrangementer, hvor du har indsigt i de økonomiske begrænsninger og muligheder.

Uddannelsen er en overbygningsuddannelse for dig, der ved siden af jobbet gerne vil udvikle dig fagligt og personligt. Uddannelsen er på bachelorniveau og svarer til HD-2. del.

På uddannelsen får du styrket dine kompetencer og udvidet din værktøjskasse i forhold til at

  • have udviklingsbaseret viden om praksis, teori og metode
  • opnå et niveau, der kvalificerer til selvstændigt at kunne analysere, vurdere og reflektere over problemstillinger samt varetage praksisnære og komplekse opgaver inden for leisure management
  • anvende metoder og redskaber samt mestre de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for leisure management
  • vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller
  • formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger til samarbejdspartnere og brugere
  • udvikle, vurdere og implementere salgsstrategier for forskellige virksomheds- og kundetyper inden for området og anvende relevante modeller til gennemførelse af produkt- og konceptudvikling
  • indgå selvstændigt i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar inden for rammerne af en professionel etik
  • udvikle egen praksis