Del

Afgangsprojekt

Afgangsprojektet afslutter uddannelsen

Afgangsprojektet skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbyttet er opnået. Fokus er således analyse, refleksion, vurdering samt håndtering af faglige problemer gennem anvendelsen af relevante teorier, metoder og forskningsresultater.
Afgangsprojektets emne skal ligge inden for diplomuddannelsens faglige område og skal formuleres, så eventuelle valgfag, herunder også valgfag taget uden for uddannelsen, inddrages. Institutionen skal desuden godkende emnet.

Projektforløbet indledes med to undervisningsgange – én fælles undervisningsgang for alle diplomuddannelser med videnskabsteori og metodologi samt introduktion til selve projektskrivningen og én uddannelsesopdelt undervisningsgang, der har fokus på at kvalificere den enkeltes tema. Desuden tilbydes hjælp til målrettet søgning i databaser.

Det er vigtigt at du ved tilmeldingen oplyser følgende:

  • Retning på diplomuddannelse
  • Evt. ønske til vejleder

Derudover skal du vedhæfte/fremsende en kopi af dine tidligere modulbeviser for optagelse

Afgangsprojektet dokumenterer mål for læringsudbytte

Afgangsprojektet er den studerendes afsluttende projekt, hvor en begrundet central afgrænsning af uddannelsesretningens læringsudbytte dokumenteres ved en afsluttende prøve. Med udgangspunkt i det godkendte emne inden for uddannelsesretningens mål for læringsudbytte skal den studerende opfylde målene for læringsudbytte

Viden
  • Har indsigt i og forståelse af professionsrelevant teori, metode og forskning
  • Har indsigt i og forståelse for sammenhænge og dilemmaer mellem det individuelle, det kontekstuelle og det samfundsmæssige perspektiv på det pædagogiske arbejde
  • Kan reflektere over og vurdere professionsrelevante udviklingsmuligheder gennem inddragelse af forskellige vidensperspektiver
Færdigheder
  • Kan identificere relevante praksisnære problemstillinger
  • Kan analysere og vurdere relevansen af opgavens forskellige metodiske og indholdsmæssige aspekter i relation til emnet og de valgte problemstillinger
  • Kan formidle praksisnære faglige problemstillinger og forslag til indsatser
Kompetencer
  • Kan håndtere teorier og metoder med henblik på videnbaseret udvikling af pædagogisk praksis
  • Kan indgå i professionel og tværprofessionel dialog om pædagogiske mål og metoder

Omfang

15 ECTS-point

Tilmelding

Sted: Roskilde

Beskrivelse: Udover de fælles undervisningsdage tildeles individuel vejledning

Start dato: 20. august 2018

Slut dato: 11. januar 2019

Tidsangivelse: Fælles undervisningsdage d. 20/8 og 8/10 kl. 09.00-15.00

Tilmeldingsfrist: 10. august 2018

Pris: 11.500,00 DKK


Konsulent:

Henrik Emil Worsøe

7248 1268, hew@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Nedja Kvisgaard

7248 1286, nekv@pha.dk

Profiler

Opnå en særlig stærk profil inden for et bestemt fag- eller funktionsområde

Vælg mellem 3 særlige profiler. En profil er et forslag til en bestemt sammensætning af diplommoduler, en uddannelsespakke, der giver dig en særlig stærk profil inden for et bestemt fag- eller funktionsområde. Du kan se vores uddannelsespakker herunder. Du kan også vælge at tage hele Den pædagogiske diplomuddannelse.

Viden og undervisningskompetence
Uddannelsespakker der henvender sig til lærere og pædagoger, som ønsker kompetenceudvikling til bedre varetagelse af undervisningen og samarbejdet i klasserummet. Den innovative underviser Klasseledelse Lærerkompetencer i skolen Musikkompetencer i skolen Pædagogkompetencer i skolen Samarbejde mellem lærer og pædagog
Pædagogisk udvikling og inklusion
Uddannelsespakker der henvender sig til personer, som ønsker kompetenceudvikling til bedre varetagelse af særlige pædagogiske og psykologiske udfordringer i institution og skole. Fremtidens dagtilbud Inklusion i skolen Interkulturel pædagogik Psykologi - læring og formidling Relationsarbejde Socialpsykiatri Specialfaglighed på opholdsstederne Æstetik og innovation
Cxense Display