Del

Andetsprogspædagogik

Læringsmål

Den studerende

  • har viden om andetsprogsdidaktik og andetsprogspædagogik
  • har indsigt i andetsprogspædagogiske tilgange og fordyber sig teoretisk og metodisk i forskellige andetsprogspædagogiske aspekter
  • kan anvende teori og metode til at planlægge, gennemføre og evaluere samt træffe og begrunde fagligt relaterede beslutninger om egen praksis

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår viden, færdigheder og kompetencer således:

Indhold

  • Andetsprogspædagogikkens udvikling i dansk og internatonalt perspektiv.
  • Sprogstimulering og sprogundervisning.
  • Kommunikativ sprogpædagogik i et interaktionelt perspektiv.
  • Sproglig opmærksomhed og sproglig bevidsthed. De kommunikative færdigheder: lytte og tale.
  • De kommunikative færdigheder: læse og skrive.
  • Dansk som andetsprog organiseret som et selvstændigt fagområde og som en integreret del af emner og fag.

Omfang

10 ECTS-point

Tilmelding

Sted: Campus Roskilde

Beskrivelse: Valgmodul

Start dato: 31. august 2018

Slut dato: 7. december 2018

Tidsangivelse: Fredage 9.00 -15.00

Tilmeldingsfrist: 1. maj 2018

Pris: 9.500,00 DKK


Konsulent:

Kirsten Schiøtt Hansen

7248 2462, ksh@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Nedja Kvisgaard

7248 1286, nekv@pha.dk

Profiler

Opnå en særlig stærk profil inden for et bestemt fag- eller funktionsområde

Vælg mellem 3 særlige profiler. En profil er et forslag til en bestemt sammensætning af diplommoduler, en uddannelsespakke, der giver dig en særlig stærk profil inden for et bestemt fag- eller funktionsområde. Du kan se vores uddannelsespakker herunder. Du kan også vælge at tage hele Den pædagogiske diplomuddannelse.

Viden og undervisningskompetence
Uddannelsespakker der henvender sig til lærere og pædagoger, som ønsker kompetenceudvikling til bedre varetagelse af undervisningen og samarbejdet i klasserummet.Den innovative underviserKlasseledelseLærerkompetencer i skolenMusikkompetencer i skolenPædagogkompetencer i skolenSamarbejde mellem lærer og pædagog
Vejledere og ressourcepersoner
Pædagogisk udvikling og inklusion
Uddannelsespakker der henvender sig til personer, som ønsker kompetenceudvikling til bedre varetagelse af særlige pædagogiske og psykologiske udfordringer i institution og skole.Fremtidens dagtilbudInklusion i skolenInterkulturel pædagogikPsykologi - læring og formidlingRelationsarbejdeSocialpsykiatriSpecialfaglighed på opholdsstederneÆstetik og innovation
Cxense Display