Del

Børn og unges læreprocesser i pædagogiske læringsmiljøer

Læringsmål

Den studerende

 • kan påtage sig ansvar for at udvikle og gennemføre aktiviteter i forskellige lærings- og udviklingsrum som inddrager børn og unges perspektiver og relevant pædagogisk viden
 • kan indgå i samarbejde med kolleger, ledelse og forældre om at planlægge, dokumentere og evaluere pædagogiske lærings- og udviklingsrum
 • kan reflektere over børn- og unges liv, kultur, trivsel og læreprocesser
 • skal have indsigt i dannelse, etik, læring og socialisering
 • har indsigt i grundlæggende træk ved pædagogprofessionens rolle og samfundsmæssige udvikling
 • har viden om metoder til at øge børn og unges trivsel, udvikling og læring
 • kan analysere og forholde sig til pædagogiske mål og midler og deres anvendelse i pædagogisk praksis
 • kan indsamle og anvende viden som grundlag for udvikling af nye pædagogiske indsatser for børn og unge kan vurdere og anvende metoder til at øge børn og unges trivsel, udvikling og læring i tilrettelæggelsen af læringsmiljøet

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår viden, færdigheder og kompetencer således:

Indhold

Teorier, begreber og viden om;

 • Dannelse, opdragelse, læring og socialisering. Etik og værdier i pædagogisk arbejde.
 • Børne- og ungdomskultur.
 • Professionsforståelse samt positioner og perspektiver i pædagogisk relationsarbejde.
 • Pædagogisk planlægning, pædagogiske programmer og nye metoder i pædagogisk praksis.

Omfang

10 ECTS-point

Tilmelding

Det er pt. ikke muligt at tilmelde sig modulet. Kontakt en uddannelseskonsulent – se under kontakt.

Se aktuelle moduler

Profiler

Opnå en særlig stærk profil inden for et bestemt fag- eller funktionsområde

Vælg mellem 3 særlige profiler. En profil er et forslag til en bestemt sammensætning af diplommoduler, en uddannelsespakke, der giver dig en særlig stærk profil inden for et bestemt fag- eller funktionsområde. Du kan se vores uddannelsespakker herunder. Du kan også vælge at tage hele Den pædagogiske diplomuddannelse.

Viden og undervisningskompetence
Uddannelsespakker der henvender sig til lærere og pædagoger, som ønsker kompetenceudvikling til bedre varetagelse af undervisningen og samarbejdet i klasserummet.Den innovative underviserKlasseledelseLærerkompetencer i skolenMusikkompetencer i skolenPædagogkompetencer i skolenSamarbejde mellem lærer og pædagog
Vejledere og ressourcepersoner
Pædagogisk udvikling og inklusion
Uddannelsespakker der henvender sig til personer, som ønsker kompetenceudvikling til bedre varetagelse af særlige pædagogiske og psykologiske udfordringer i institution og skole.Fremtidens dagtilbudInklusion i skolenInterkulturel pædagogikPsykologi - læring og formidlingRelationsarbejdeSocialpsykiatriSpecialfaglighed på opholdsstederneÆstetik og innovation
Cxense Display