Del

Børn, unge og familier i udsatte positioner

Læringsmål

Den studerende

 • kan formulere, diskutere og formidle centrale overvejelser i relation til valg af forskellige socialpædagogiske indsatsformer
 • kan indgå i tværfagligt samarbejde om udvikling af nye socialpædagogiske indsatser for børn, unge og familier i udsatte positioner
 • kan påtage sig ansvar for kommunikation og samarbejde med børn, unge og familier har viden om centrale teorier og begreber i forhold til levevilkår, muligheder og udvikling for børn, unge og familier i udsatte positioner
 • kender konventioner og lovgivning og har indsigt i socialpædagogiske indsatser i forhold til udsatte grupper
 • har viden om etiske perspektiver og magtrelationer i den professionelle indsats
 • kan indhente viden om og analysere udsatte børns-, unges – og familiers egen oplevelse af deres situation
 • kan anvende og begrunde metodevalg i socialpædagogisk arbejde med børn og unge i udsatte positioner
 • kan inddrage viden om magt og etik i planlægning og gennemførelse af professionelle indsatser

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår viden, færdigheder og kompetencer således:

Indhold

Teorier, begreber og viden om;

 • Børn og unge i udsatte positioner, chance-ulighed og levevilkår.
 • Udsatte børn og unges egen oplevelse af deres situation. Forskellige syn på børns udvikling.
 • Socialpædagogiske indsatser.
 • Kommunikation og samarbejde med brugere og familier.
 • Tværfagligt samarbejde om børn, unge og familier i udsatte positioner.
 • Konventioner, lovgivning og praksis i forhold til udsatte grupper

Omfang

10 ECTS-point

Tilmelding

Sted: Campus Roskilde

Beskrivelse: Valgmodul

Start dato: 28. august 2018

Slut dato: 27. november 2018

Tidsangivelse: Tirsdage 13.30-17.00

Tilmeldingsfrist: 15. maj 2018

Pris: 9.500,00 DKK


Konsulent:

Henrik Emil Worsøe

7248 1268, hew@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Nedja Kvisgaard

7248 1286, nekv@pha.dk

Profiler

Opnå en særlig stærk profil inden for et bestemt fag- eller funktionsområde

Vælg mellem 3 særlige profiler. En profil er et forslag til en bestemt sammensætning af diplommoduler, en uddannelsespakke, der giver dig en særlig stærk profil inden for et bestemt fag- eller funktionsområde. Du kan se vores uddannelsespakker herunder. Du kan også vælge at tage hele Den pædagogiske diplomuddannelse.

Viden og undervisningskompetence
Uddannelsespakker der henvender sig til lærere og pædagoger, som ønsker kompetenceudvikling til bedre varetagelse af undervisningen og samarbejdet i klasserummet. Den innovative underviser Klasseledelse Lærerkompetencer i skolen Musikkompetencer i skolen Pædagogkompetencer i skolen Samarbejde mellem lærer og pædagog
Pædagogisk udvikling og inklusion
Uddannelsespakker der henvender sig til personer, som ønsker kompetenceudvikling til bedre varetagelse af særlige pædagogiske og psykologiske udfordringer i institution og skole. Fremtidens dagtilbud Inklusion i skolen Interkulturel pædagogik Psykologi - læring og formidling Relationsarbejde Socialpsykiatri Specialfaglighed på opholdsstederne Æstetik og innovation
Cxense Display