Del

Dansk som andetsprogsvejledning

Særlige adgangsforudsætninger

Modulet er rettet mod lærere og pædagoger, der har taget 2 moduler inden for uddannelsesretningen, har linjefag i dansk som andetsprog eller afsluttet 1. del af den 2-årige grunduddannelse i undervisning af tosprogede elever.

Læringsmål

Den studerende

  • har viden om vejledningsteori og metode
  • har indsigt i grundlæggende principper for vejledning og er i stand til at reflektere over egen praksis
  • kan rådgive og vejlede kollegaer, ledelse, forældre og eksterne samarbejdspartnere i forbindelse med udvikling, implementering og kvalitetssikring af sprogstimulering/undervisning i dansk som andetsprog.

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår viden, færdigheder og kompetencer således:

Indhold

  • Observation af andetsprogsundervisningen og elevforudsætninger som baggrund for vejledning.
  • Formidling af praksisnære og faglige problemstillinger om evaluering og undervisning i dansk som andetsprog i forhold til både kollegaer og ledelse.
  • Vejledning af kollegaer, ledelse og forældre i forbindelse med udvikling og organisering af sprogstimulering /undervisning i dansk som andetsprog.
  • Vejledning af kollegaer i evaluering af forskellige undervisningspraksisser.

Omfang

10 ECTS-point

Tilmelding

Sted: Campus Roskilde

Beskrivelse: Valgmodul

Start dato: 28. august 2020

Slut dato: 4. december 2020

Tidsangivelse: Fredage 9.00 -15.00

Tilmeldingsfrist: 15. maj 2020

Pris: 9.500,00 DKK


Konsulent:

Kirsten Schiøtt Hansen

7248 2462, ksh@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Nedja Kvisgaard

7248 1286, nekv@pha.dk

Profiler

Opnå en særlig stærk profil inden for et bestemt fag- eller funktionsområde

Vælg mellem 3 særlige profiler. En profil er et forslag til en bestemt sammensætning af diplommoduler, en uddannelsespakke, der giver dig en særlig stærk profil inden for et bestemt fag- eller funktionsområde. Du kan se vores uddannelsespakker herunder. Du kan også vælge at tage hele Den pædagogiske diplomuddannelse.

Viden og undervisningskompetence
Uddannelsespakker der henvender sig til lærere og pædagoger, som ønsker kompetenceudvikling til bedre varetagelse af undervisningen og samarbejdet i klasserummet. Den innovative underviser Klasseledelse Lærerkompetencer i skolen Musikkompetencer i skolen Pædagogkompetencer i skolen Samarbejde mellem lærer og pædagog
Pædagogisk udvikling og inklusion
Uddannelsespakker der henvender sig til personer, som ønsker kompetenceudvikling til bedre varetagelse af særlige pædagogiske og psykologiske udfordringer i institution og skole. Fremtidens dagtilbud Inklusion i skolen Interkulturel pædagogik Psykologi - læring og formidling Relationsarbejde Socialpsykiatri Specialfaglighed på opholdsstederne Æstetik og innovation
Cxense Display