Del

Faglig vejledning i skolen

Modulet retter sig mod lærere som varetager funktioner som ressourcepersoner, koordinatorer og faglige vejledere i skolen.

Læringsmål

Den studerende skal kunne forestå koordinering, procesledelse og samarbejde i en kollegial kontekst med henblik på læring, udvikling og evaluering.

Den studerende skal kunne lede og facilitere samtaler og læreprocesser i forskellige kollegiale fora med henblik på udvikling af en læringsorienteret og refleksiv faglig kultur. Vejlederfunktionen ses i denne sammenhæng som ledelse af samarbejdende og samskabende processer.


Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår viden, færdigheder og kompetencer således:

Viden
 • om praksislæringsteori - herunder institutionskulturens betydning for læreprocesser
 • om procesledelse, vejledningsteori og metoder
 • om didaktiske kategorier og herunder evalueringsmetoder
Færdigheder
 • kan begrunde, rammesætte, lede og evaluere kollegiale udviklingsprocesser
 • har færdigheder i brug af forskellige vejledningsmetoder og procesværktøjer
 • kan reflektere over iagttagelsespositioner og interaktionsprocesser i samarbejdet
Kompetencer
 • kan målsætte, designe og evaluere procesforløb
 • kan benytte forskellige tilgange og positioner i forhold til at lede og facilitere læreprocesser
 • har kommunikative kompetencer i forhold til at etablere og facilitere et anerkendende og udfordrende læringsrum
 • kan reflektere over og håndtere valg og etiske dilemmaer i samarbejdet

Indhold

 • Teori om praksislæring og institutionskultur.
 • Procesledelse – positioner, tilgange og design af processer og heri teori og metode om kommunikative tilgange.
 • Vejledningsteori og -metode.
 • Evalueringsteori og -metode.

Omfang

10 ECTS-point

Tilmelding

Sted: Campus Roskilde

Beskrivelse: Valgmodul

Start dato: 28. august 2019

Slut dato: 4. december 2019

Tidsangivelse: Onsdage 9.00 - 14.30

Tilmeldingsfrist: 1. maj 2019

Pris: 9.500,00 DKK


Konsulent:

Kirsten Schiøtt Hansen

7248 2462, ksh@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Nedja Kvisgaard

7248 1286, nekv@pha.dk

Profiler

Opnå en særlig stærk profil inden for et bestemt fag- eller funktionsområde

Vælg mellem 3 særlige profiler. En profil er et forslag til en bestemt sammensætning af diplommoduler, en uddannelsespakke, der giver dig en særlig stærk profil inden for et bestemt fag- eller funktionsområde. Du kan se vores uddannelsespakker herunder. Du kan også vælge at tage hele Den pædagogiske diplomuddannelse.

Viden og undervisningskompetence
Uddannelsespakker der henvender sig til lærere og pædagoger, som ønsker kompetenceudvikling til bedre varetagelse af undervisningen og samarbejdet i klasserummet. Den innovative underviser Klasseledelse Lærerkompetencer i skolen Musikkompetencer i skolen Pædagogkompetencer i skolen Samarbejde mellem lærer og pædagog
Pædagogisk udvikling og inklusion
Uddannelsespakker der henvender sig til personer, som ønsker kompetenceudvikling til bedre varetagelse af særlige pædagogiske og psykologiske udfordringer i institution og skole. Fremtidens dagtilbud Inklusion i skolen Interkulturel pædagogik Psykologi - læring og formidling Relationsarbejde Socialpsykiatri Specialfaglighed på opholdsstederne Æstetik og innovation
Cxense Display