Del

Fonologiske vanskeligheder

Læringsmål

Den studerende

 • har en uddybende viden om tilegnelse af danske fonemer, dansk fonetik og sprogbeskrivelse
 • har indsigt i forskellige former for og årsager til udvikling af fonologiske vanskeligheder
 • kan indhente information, beskrive, analysere og vurdere læringsdifferentieret indsats i relation til mennesker med fonologiske vanskeligheder
 • kan indgå i samarbejde om læringsdifferentieret indsats i relation til fonologiske vanskeligheder, der rummer overvejelser i forhold til den enkelte og til netværket omkring den enkelte, herunder relevante samarbejdspartnere

Indhold

 • Dansk fonetik og sprogbeskrivelse, herunder transskription.
 • Fonologiske vanskeligheders forskellige fremtrædelsesformer og differentialdiagnoser, herunder udbredelse, årsagsforhold, sværhedsgrad, prognose og implikationer.
 • Teorier og forskningsresultater med fokus på fonologisk tilegnelse.
 • Relevant lovgivning og klassifikation.
 • Informationsindsamling, beskrivelse, iagttagelse og evaluering som basis for læring og udvikling.
 • Forebyggende, foregribende og indgribende indsatser, interventionsprincipper og -metoder på baggrund af deres evidensbasering.
 • Fonologiske vanskeligheder og deres betydning set i et kontekstuelt og kommunikativt perspektiv.
 • Coping og kompensationsmuligheder, fx computerteknologi, med særlig vægt på en inkluderende praksis.

Omfang

10 ECTS-point

Tilmelding

Det er pt. ikke muligt at tilmelde sig modulet. Kontakt en uddannelseskonsulent – se under kontakt.

Se aktuelle moduler

Profiler

Opnå en særlig stærk profil inden for et bestemt fag- eller funktionsområde

Vælg mellem 3 særlige profiler. En profil er et forslag til en bestemt sammensætning af diplommoduler, en uddannelsespakke, der giver dig en særlig stærk profil inden for et bestemt fag- eller funktionsområde. Du kan se vores uddannelsespakker herunder. Du kan også vælge at tage hele Den pædagogiske diplomuddannelse.

Viden og undervisningskompetence
Uddannelsespakker der henvender sig til lærere og pædagoger, som ønsker kompetenceudvikling til bedre varetagelse af undervisningen og samarbejdet i klasserummet.Den innovative underviserKlasseledelseLærerkompetencer i skolenMusikkompetencer i skolenPædagogkompetencer i skolenSamarbejde mellem lærer og pædagog
Vejledere og ressourcepersoner
Pædagogisk udvikling og inklusion
Uddannelsespakker der henvender sig til personer, som ønsker kompetenceudvikling til bedre varetagelse af særlige pædagogiske og psykologiske udfordringer i institution og skole.Fremtidens dagtilbudInklusion i skolenInterkulturel pædagogikPsykologi - læring og formidlingRelationsarbejdeSocialpsykiatriSpecialfaglighed på opholdsstederneÆstetik og innovation
Cxense Display