Del

Forældresamarbejde i dagtilbud og skole

Læringsmål

Institutioner i globaliserede samfund er karakteriseret ved mangfoldighed, diversitet, rettigheder, respekt, dialog og deltagelse, heri indgår forældresamarbejdet som en aktiv del af børnenes og elevernes udvikling og læringsproces. Viden om, samt kompetencer og færdigheder til at udvikle og inddrage forældrene i samarbejde indgår som en integreret del af den pædagogiske praksis. Den pædagogiske praksis med børn og forældre fordrer viden om og udvikling af muligheder for samarbejde i alle institutionstyper.
Modulet henvender sig til studerende, der ønsker at udvikle kompetencer til at indgå i og varetage samarbejde med forældrene i dagtilbud og skole. Målgruppen er specielt lærere i alle skoleformer og pædagoger i alle former for dagtilbud.

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår viden, færdigheder og kompetencer således:

Viden
  • Har indsigt i samarbejdets betydning for elevernes udvikling og læring
  • Har indsigt i interkulturel pædagogik, kommunikation og samarbejdsteorier
Kompetencer
  • Kan indgå i udviklingsarbejde om professionalisering af forældresamarbejde
  • Kan lede samarbejdsprocesser med forældre med forskellig social og kulturel baggrund, livsmønster og ønsker
Færdigheder

Kan tilrettelægge, organisere og indgå i forpligtende forældresamarbejde

Indhold

  • Samarbejdskultur, samarbejdets historie og samarbejdets samfundsmæssige betydning.
  • Forældresamarbejde i globaliserede samfund og betydningen for samarbejdets præmisser. Forældresamarbejde og stat.
  • Kommunikationsteori og samarbejdsprocesser.
  • Målgruppeviden – kompleksiteten i livsformer og forældreroller i det senmoderne samfund.
  • Interkulturel pædagogik og didaktik i relation til forældresamarbejde. Interkulturel kommunikation.

Omfang

5 ECTS-point

Tilmelding

Det er pt. ikke muligt at tilmelde sig modulet. Kontakt en uddannelseskonsulent – se under kontakt.

Se aktuelle moduler

Profiler

Opnå en særlig stærk profil inden for et bestemt fag- eller funktionsområde

Vælg mellem 3 særlige profiler. En profil er et forslag til en bestemt sammensætning af diplommoduler, en uddannelsespakke, der giver dig en særlig stærk profil inden for et bestemt fag- eller funktionsområde. Du kan se vores uddannelsespakker herunder. Du kan også vælge at tage hele Den pædagogiske diplomuddannelse.

Viden og undervisningskompetence
Uddannelsespakker der henvender sig til lærere og pædagoger, som ønsker kompetenceudvikling til bedre varetagelse af undervisningen og samarbejdet i klasserummet.Den innovative underviserKlasseledelseLærerkompetencer i skolenMusikkompetencer i skolenPædagogkompetencer i skolenSamarbejde mellem lærer og pædagog
Vejledere og ressourcepersoner
Pædagogisk udvikling og inklusion
Uddannelsespakker der henvender sig til personer, som ønsker kompetenceudvikling til bedre varetagelse af særlige pædagogiske og psykologiske udfordringer i institution og skole.Fremtidens dagtilbudInklusion i skolenInterkulturel pædagogikPsykologi - læring og formidlingRelationsarbejdeSocialpsykiatriSpecialfaglighed på opholdsstederneÆstetik og innovation
Cxense Display