Del
Kursus i specialpædagogik og teknologi

Kursus i specialpædagogik og teknologi

Få kompetencer til at anvende teknologi til sansestimulering, læring, underholdning og fritidsbrug i specialpædagogiske arbejde.

I det pædagogiske arbejde inden for specialområdet benyttes i dag mange forskellige teknologier, både af brugere og personale. Velfærdsteknologi giver muligheder for at understøtte og udvikle relationer, læring og kommunikation i forhold til mennesker med nedsat funktionsevne, og dermed styrke livskvalitet og livsmestring.

Hvordan påvirker brugen af teknologi brugeres hverdag, og hvordan kan vi arbejde med teknologierne, så de rent faktisk understøtter det pædagogiske arbejde, og ikke blot bliver teknologi for teknologiens skyld?

Det får du ud af kurset

  • viden om teknologier inden for området og viden om teknologiernes anvendelse
  • kompetencer til at benytte, analysere og tolke relevante teknologier og forholde sig til deres påvirkning på institution, borgere og personale.
  • kompetencer til at benytte teknologierne innovativt, kooperativt og didaktisk i det pædagogiske virke til aktiviteter, problemløsning, evaluering og dokumentation.

Indhold

Kurset består af et arbejde med og en undersøgelse af: pædagogens rolle i en medialiseret verden og virkelighed, og teknologi set i forhold til muligheder for relationsdannelse, læring og kommunikation med mennesker med nedsat funktionsevne.

Du vil opnå kompetence i at anvende teknologi til sansestimulering, læring, underholdning og fritidsbrug. Et gennemgående perspektiv er udvikling af selvstændighed og dannelse via teknologiske værktøjer.

Kurset er udviklet og afholdes i samarbejde mellem Autismecenter Storstrøm og Professionshøjskolen Absalon

Tilmelding

Sted: Campus Vordingborg

Start dato: 22. oktober 2018

Slut dato: 20. november 2018

Tidsangivelse: Undervisningsdage: 22/10, 29/10, 5/11, 12/11, 19/11, 20/11

Tilmeldingsfrist: 24. september 2018

Pris: 7.800,00 DKK


Konsulent:

Gitte Riis Hansen

7248 2055, grh@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Jette Drejer Ravndal

7248 1568, jedh@pha.dk

Profiler

Opnå en særlig stærk profil inden for et bestemt fag- eller funktionsområde

Vælg mellem 3 særlige profiler. En profil er et forslag til en bestemt sammensætning af diplommoduler, en uddannelsespakke, der giver dig en særlig stærk profil inden for et bestemt fag- eller funktionsområde. Du kan se vores uddannelsespakker herunder. Du kan også vælge at tage hele Den pædagogiske diplomuddannelse.

Viden og undervisningskompetence
Uddannelsespakker der henvender sig til lærere og pædagoger, som ønsker kompetenceudvikling til bedre varetagelse af undervisningen og samarbejdet i klasserummet. Den innovative underviser Klasseledelse Lærerkompetencer i skolen Musikkompetencer i skolen Pædagogkompetencer i skolen Samarbejde mellem lærer og pædagog
Pædagogisk udvikling og inklusion
Uddannelsespakker der henvender sig til personer, som ønsker kompetenceudvikling til bedre varetagelse af særlige pædagogiske og psykologiske udfordringer i institution og skole. Fremtidens dagtilbud Inklusion i skolen Interkulturel pædagogik Psykologi - læring og formidling Relationsarbejde Socialpsykiatri Specialfaglighed på opholdsstederne Æstetik og innovation
Cxense Display