Del

Læring, kontakt og trivsel

Læringsmål

Den studerende 

  • mestrer en pædagogisk praksis, der fremmer deltagelse, læring og trivsel for børn, unge og voksne relevante netværk, ved brug af relevante metoder, materialer eller hjælpemidler.
  • kan indgå i et samarbejde om en indsats, der fremmer deltagelse, læring og trivsel med relevante samarbejdspartnere og netværket omkring den enkelte eller gruppen, der er i vanskeligheder.
  • kan reflektere over individuelle og kontekstuelle begrundelser for børn, unge og voksnes vanskeligheder i forhold til læring, kontakt og trivsel.
  • har kendskab til relevant lovgivning på området.
  • kan indhente information, beskrive, analysere og vurdere individuelle og kontekstuelle baggrunde for vanskeligheder i forhold til læring, kontakt og trivsel.
  • kan beskrive, planlægge og gennemføre individuelle og kontekstuelle almene og specialpædagogiske indsatser, der fremmer læring og trivsel.

Omfang

10 ECTS-point

Tilmelding

Sted: Campus Roskilde

Beskrivelse: Valgmodul

Start dato: 4. september 2018

Slut dato: 4. december 2018

Tidsangivelse: Tirsdage 13.30-17.00

Tilmeldingsfrist: 15. maj 2018

Pris: 9.500,00 DKK


Konsulent:

Kirsten Schiøtt Hansen

7248 2462, ksh@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Nedja Kvisgaard

7248 1286, nekv@pha.dk

Profiler

Opnå en særlig stærk profil inden for et bestemt fag- eller funktionsområde

Vælg mellem 3 særlige profiler. En profil er et forslag til en bestemt sammensætning af diplommoduler, en uddannelsespakke, der giver dig en særlig stærk profil inden for et bestemt fag- eller funktionsområde. Du kan se vores uddannelsespakker herunder. Du kan også vælge at tage hele Den pædagogiske diplomuddannelse.

Viden og undervisningskompetence
Uddannelsespakker der henvender sig til lærere og pædagoger, som ønsker kompetenceudvikling til bedre varetagelse af undervisningen og samarbejdet i klasserummet. Den innovative underviser Klasseledelse Lærerkompetencer i skolen Musikkompetencer i skolen Pædagogkompetencer i skolen Samarbejde mellem lærer og pædagog
Pædagogisk udvikling og inklusion
Uddannelsespakker der henvender sig til personer, som ønsker kompetenceudvikling til bedre varetagelse af særlige pædagogiske og psykologiske udfordringer i institution og skole. Fremtidens dagtilbud Inklusion i skolen Interkulturel pædagogik Psykologi - læring og formidling Relationsarbejde Socialpsykiatri Specialfaglighed på opholdsstederne Æstetik og innovation
Cxense Display