Del

Læring, kontakt og trivsel

Arbejder du som AKT-vejleder eller Inklusionsvejleder på din skole, så er dette diplommodul relevant i arbejdet med udvikling af inkluderende læringsfællesskaber og relationspædagogik.

Det får du ud af modulet

Når du har gennemført modulet, kan du indgå i samarbejder om læringsdifferentierede indsatser over for børn, unge og voksne med vanskeligheder i relation til læring, kontakt og trivsel.

Du bliver i stand til at:

  • Fremme deltagelse, læring og trivsel for børn, unge og voksne
  • Reflektere over individuelle og kontekstuelle baggrunde og begrundelser for børn, unge og voksnes lærings-, kontakt- og trivselsvanskeligheder
  • Planlægge og gennemføre almene og specialpædagogiske indsatser, der fremmer læring og trivsel
  • Samarbejde om en indsats, der fremmer deltagelse, læring og trivsel med relevante samarbejdspartnere og netværket omkring den enkelte eller gruppen, der er i vanskeligheder.
  • Beskrive, analysere og vurdere individuelle og kontekstuelle  baggrunde for vanskeligheder i forhold til læring, kontakt og trivsel. 
  • Beskrivelse, planlægning og gennemførelse af individuelle og kontekstuelle almene og specialpædagogiske indsatser, der fremmer læring og trivsel.

Fagligt indhold

Som deltager i dette modul får du arbejdet med:

  • Udvikling af deltagelsesmuligheder, læring og trivsel for børn, unge og voksne.
  • Hvordan inklusionsprocessen kan understøttes i konkret skolevirkelighed og pædagogisk praksis og i udviklingen af læringsmiljøer. 
  • Individuelle og kontekstuelle baggrunde og begrundelser for børn, unge og voksnes lærings-, kontakt- og trivselsvanskeligheder
  • Relevant lovgivning på området

Målgruppe

Lærere, pædagoger, ressourcepersoner, konsulenter og andre, der arbejder med at udvikle, styrke og varetage den inkluderende praksis i grundskolen, dagtilbud, skolefritidsordninger og andre sociale arenaer for børn og unge.

Omfang

10 ECTS-point

Tilmelding

Sted: Campus Roskilde

Beskrivelse: Valgmodul

Start dato: 4. september 2018

Slut dato: 4. december 2018

Tidsangivelse: Tirsdage 13.30-17.00

Tilmeldingsfrist: 1. maj 2018

Pris: 9.500,00 DKK


Konsulent:

Kirsten Schiøtt Hansen

7248 2462, ksh@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Nedja Kvisgaard

7248 1286, nekv@pha.dk

Profiler

Opnå en særlig stærk profil inden for et bestemt fag- eller funktionsområde

Vælg mellem 3 særlige profiler. En profil er et forslag til en bestemt sammensætning af diplommoduler, en uddannelsespakke, der giver dig en særlig stærk profil inden for et bestemt fag- eller funktionsområde. Du kan se vores uddannelsespakker herunder. Du kan også vælge at tage hele Den pædagogiske diplomuddannelse.

Viden og undervisningskompetence
Uddannelsespakker der henvender sig til lærere og pædagoger, som ønsker kompetenceudvikling til bedre varetagelse af undervisningen og samarbejdet i klasserummet. Den innovative underviser Klasseledelse Lærerkompetencer i skolen Musikkompetencer i skolen Pædagogkompetencer i skolen Samarbejde mellem lærer og pædagog
Pædagogisk udvikling og inklusion
Uddannelsespakker der henvender sig til personer, som ønsker kompetenceudvikling til bedre varetagelse af særlige pædagogiske og psykologiske udfordringer i institution og skole. Fremtidens dagtilbud Inklusion i skolen Interkulturel pædagogik Psykologi - læring og formidling Relationsarbejde Socialpsykiatri Specialfaglighed på opholdsstederne Æstetik og innovation
Cxense Display