Del

Mediepædagogik og -didaktik

Læringsmål

Den studerende

 • har indsigt i dannelsesspørgsmål i relation til mediebrug og mediepædagogisk arbejde
 • har viden om metodisk progression og samspil mellem analyse og produktion i mediepædagogisk arbejde
 • kan anvende varierede mediepædagogiske metoder og inddrage disse funktionelt i undervisningen
 • kan analysere og vurdere teorier om kommunikation i tilknytning til det mediepædagogiske praksisfelt
 • kan indgå i samarbejde om vejledningsopgaver i forbindelse med mediepædagogisk udvikling

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår viden, færdigheder og kompetencer således:

Indhold

 • Mål og metoder i mediepædagogisk arbejde, herunder teori om personlig og mediebaseret kommunikation, samt receptionsteori og teorier om æstetik og dannelse.
 • Muligheder og rammer for mediebaseret undervisning.
 • Egne og kollegers mediepædagogiske og didaktiske tilgange samt overvejelser vedrørende planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning om og med medier.
 • Receptionsformer og dannelse, herunder etiske perspektiver knyttet til mediernes indholdsaspekter som kilde til betydningsdannelse og omverdensorientering.
 • Medier og it ud fra forskellige funktionelle perspektiver som kommunikativ ramme om formidling og læreprocesser, som ramme om samarbejde og læringsmiljøer, og som forum for udvikling af personlige og sociale kompetencer, blandt andet kritisk tilgang til og forståelse af medierne, anvendelse af medier som egen udtryksform.
 • Håndtering af kan indgå i samarbejde om mediepædagogisk vejledning.

E-læring
Et e-læringsmodul indenfor efter- og videreuddannelsen er typisk et modul, hvor al undervisning finder sted på nettet, uden fremmøde. Da vi tror på, at nye kompetencer læres i samarbejde med andre, i tæt relation til praksis, er inddragelsen af din praksis og samarbejdet med andre studerende vigtig. Det er samtidig vigtigt, at modulerne kan kombineres med andet arbejde, så en stor del af undervisningen er planlagt til at foregå asynkront, så du som studerende kan arbejde,  når det passer dig. Modulerne er derfor typisk sammensat af en række perioder med hvert sit overordnede tema. Hver periode er sammensat af et eller flere videooplæg, digitale tekster og andre læringsresurser, forskellige læringsaktiviteter (fx små undersøgelser i egen praksi eller øvelser med medstuderende) og endelig opsamling og vejledning i samarbejde med underviseren, både via mail og Skype. De enkelte elementer forsøger at fokusere på en enkelt pointe, og hvert tema vil derfor bestå af en række forskellige elementer, du som studerende kan arbejde med på forskellige tidspunkter.

Omfang

10 ECTS-point

Tilmelding

Sted: -

Beskrivelse: E-Læring

Start dato: 3. september 2018

Slut dato: 3. december 2018

Tidsangivelse: -

Tilmeldingsfrist: 15. maj 2018

Pris: 9.500,00 DKK


Konsulent:

Malene Erkmann

7248 1486, maer@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Nedja Kvisgaard

7248 1286, nekv@pha.dk

Profiler

Opnå en særlig stærk profil inden for et bestemt fag- eller funktionsområde

Vælg mellem 3 særlige profiler. En profil er et forslag til en bestemt sammensætning af diplommoduler, en uddannelsespakke, der giver dig en særlig stærk profil inden for et bestemt fag- eller funktionsområde. Du kan se vores uddannelsespakker herunder. Du kan også vælge at tage hele Den pædagogiske diplomuddannelse.

Viden og undervisningskompetence
Uddannelsespakker der henvender sig til lærere og pædagoger, som ønsker kompetenceudvikling til bedre varetagelse af undervisningen og samarbejdet i klasserummet. Den innovative underviser Klasseledelse Lærerkompetencer i skolen Musikkompetencer i skolen Pædagogkompetencer i skolen Samarbejde mellem lærer og pædagog
Pædagogisk udvikling og inklusion
Uddannelsespakker der henvender sig til personer, som ønsker kompetenceudvikling til bedre varetagelse af særlige pædagogiske og psykologiske udfordringer i institution og skole. Fremtidens dagtilbud Inklusion i skolen Interkulturel pædagogik Psykologi - læring og formidling Relationsarbejde Socialpsykiatri Specialfaglighed på opholdsstederne Æstetik og innovation
Cxense Display