Del

Musikdidaktiske færdigheder

Læringsmål

 • at besidde musikalske kundskaber og færdigheder med henblik på at kunne igangsætte og lede forskelligartede musikpædagogiske forløb på en kvalificeret og inspirerende måde
 • at have solide håndværksmæssige og udtryksmæssige færdigheder i musikudøvelse
 • at kunne planlægge, gennemføre og evaluere læringsmålstyret undervisning i musik med henblik på videreudvikling af deltagernes musikalske skaben
 • at være i stand til med overblik og engagement at tilrettelægge og lede musikforløb
 • at have forudsætninger for at igangsætte, vejlede og videreudvikle musikalsk skaben på levende og varieret vis.

Indhold

 • Instrumentkundskab og elementære spillefærdigheder på instrumenter, der forekommer i almindelig musikalsk sammenspil.
 • Sang og brugsklaver som redskaber i musikundervisning.
 • Musikteoretiske støttediscipliner, herunder hørelære, musikteori, satslære og aflytning.
 • Et bredt udsnit af stilarter, genrer og musik fra forskellige kulturer, aktiviteter inden for musik og bevægelse.
 • Ledelse af musikalske aktiviteter, instruktion og vejledning.
 • Metodik i musikundervisning, fx kormetodik, sammenspilsmetodik, progression, differentiering.
 • Komposition, improvisation og arrangement i forskellige stilarter og genrer, herunder med inddragelse af it.
 • Tilrettelæggelse og analyse af skabende musikalske processer.

Omfang

10 ECTS-point

Tilmelding

Sted: Campus Roskilde

Beskrivelse: Valgmodul

Start dato: 7. september 2018

Slut dato: 7. december 2018

Tidsangivelse: Fredage kl. 08.45 - 14.00

Tilmeldingsfrist: 1. maj 2018

Pris: 9.500,00 DKK


Konsulent:

Kirsten Schiøtt Hansen

7248 2462, ksh@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Nedja Kvisgaard

7248 1286, nekv@pha.dk

Profiler

Opnå en særlig stærk profil inden for et bestemt fag- eller funktionsområde

Vælg mellem 3 særlige profiler. En profil er et forslag til en bestemt sammensætning af diplommoduler, en uddannelsespakke, der giver dig en særlig stærk profil inden for et bestemt fag- eller funktionsområde. Du kan se vores uddannelsespakker herunder. Du kan også vælge at tage hele Den pædagogiske diplomuddannelse.

Viden og undervisningskompetence
Uddannelsespakker der henvender sig til lærere og pædagoger, som ønsker kompetenceudvikling til bedre varetagelse af undervisningen og samarbejdet i klasserummet.Den innovative underviserKlasseledelseLærerkompetencer i skolenMusikkompetencer i skolenPædagogkompetencer i skolenSamarbejde mellem lærer og pædagog
Vejledere og ressourcepersoner
Pædagogisk udvikling og inklusion
Uddannelsespakker der henvender sig til personer, som ønsker kompetenceudvikling til bedre varetagelse af særlige pædagogiske og psykologiske udfordringer i institution og skole.Fremtidens dagtilbudInklusion i skolenInterkulturel pædagogikPsykologi - læring og formidlingRelationsarbejdeSocialpsykiatriSpecialfaglighed på opholdsstederneÆstetik og innovation
Cxense Display