Del

Pædagogik og filosofi

Læringsmål

Den studerende

  • har viden om pædagogiske teoridannelser
  • kan reflektere over pædagogisk praksis
  • kan begrunde og forklare visionære udviklingsstrategier for samfundets institutionaliserede praksis i skoler, uddannelsesinstitutioner og dagtilbud for børn og unge

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår viden, færdigheder og kompetencer således:

Indhold

  • Den demokratiske skole/institution.
  • Pædagogiske teorier i filosofisk belysning.
  • Pædagogik og filosofi.
  • Kommunikationsteorier og formidlingsformer.
  • Opdragelse, uddannelse og læring i livslangt perspektiv.

Omfang

10 ECTS-point

Tilmelding

Sted: Campus Roskilde

Beskrivelse: Valgmodul

Start dato: 6. februar 2018

Slut dato: 5. juni 2018

Tidsangivelse: Tirsdage 13.30 - 17.00

Tilmeldingsfrist: 15. november 2017

Pris: 9.500,00 DKK


Konsulent:

Henrik Emil Worsøe

7248 1268, hew@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Nedja Kvisgaard

7248 1286, nekv@pha.dk

Profiler

Opnå en særlig stærk profil inden for et bestemt fag- eller funktionsområde

Vælg mellem 3 særlige profiler. En profil er et forslag til en bestemt sammensætning af diplommoduler, en uddannelsespakke, der giver dig en særlig stærk profil inden for et bestemt fag- eller funktionsområde. Du kan se vores uddannelsespakker herunder. Du kan også vælge at tage hele Den pædagogiske diplomuddannelse.

Viden og undervisningskompetence
Uddannelsespakker der henvender sig til lærere og pædagoger, som ønsker kompetenceudvikling til bedre varetagelse af undervisningen og samarbejdet i klasserummet.Den innovative underviserKlasseledelseLærerkompetencer i skolenMusikkompetencer i skolenPædagogkompetencer i skolenSamarbejde mellem lærer og pædagog
Vejledere og ressourcepersoner
Pædagogisk udvikling og inklusion
Uddannelsespakker der henvender sig til personer, som ønsker kompetenceudvikling til bedre varetagelse af særlige pædagogiske og psykologiske udfordringer i institution og skole.Fremtidens dagtilbudInklusion i skolenInterkulturel pædagogikPsykologi - læring og formidlingRelationsarbejdeSocialpsykiatriSpecialfaglighed på opholdsstederneÆstetik og innovation
Cxense Display