Del

Pædagogisk viden og forskning

De pædagogiske professioner indeholder viden fra en række forskellige fag, videnskabelige discipliner,  udviklingsarbejde og pædagogisk praksis. Modulet skal kvalificere den studerende til at identificere og vurdere praktiske og teoretiske videnformer i en professionspraksis samt at inddrage og vurdere ny forskning og viden. Modulet skal gennem praksisinddragelse og videnskabsteoretisk refleksion, udvikle og udfordre den studerendes faglige og professionelle kompetence.
Modulet skal skabe grundlag for at kvalificere professionens videnkredsløb mellem forskning, uddannelse og udvikling af pædagogisk praksis.

E-læring
Et e-læringsmodul indenfor efter- og videreuddannelsen er typisk et modul, hvor al undervisning finder sted på nettet, uden fremmøde. Da vi tror på, at nye kompetencer læres i samarbejde med andre, i tæt relation til praksis, er inddragelsen af din praksis og samarbejdet med andre studerende vigtig. Det er samtidig vigtigt, at modulerne kan kombineres med andet arbejde, så en stor del af undervisningen er planlagt til at foregå asynkront, så du som studerende kan arbejde,  når det passer dig. Modulerne er derfor typisk sammensat af en række perioder med hvert sit overordnede tema. Hver periode er sammensat af et eller flere videooplæg, digitale tekster og andre læringsresurser, forskellige læringsaktiviteter (fx små undersøgelser i egen praksi eller øvelser med medstuderende) og endelig opsamling og vejledning i samarbejde med underviseren, både via mail og Skype. De enkelte elementer forsøger at fokusere på en enkelt pointe, og hvert tema vil derfor bestå af en række forskellige elementer, du som studerende kan arbejde med på forskellige tidspunkter.

Læringsmål

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår viden, færdigheder og kompetencer således:

Viden
 • Har indsigt i professionsrelevant teori om viden, videnskab, forskning og undersøgelsesmetode
 • Har forståelse af betydningen af samfundsmæssige vilkår for udviklingen af pædagogisk praksis og pædagogisk viden
 • Har kendskab til sammenhænge og dilemmaer i forholdet mellem pædagogisk praksis og skabelse af viden inden for professionen, herunder spørgsmål om magt og etik
Færdigheder
 • Kan reflektere og vurdere vidensgrundlaget for pædagogisk praksis og pædagogiske målsætninger, herunder værdimæssige, etiske og politiske perspektiver
 • Kan reflektere over forholdet mellem viden og handling i en professionskontekst
 • Kan sondre analytisk mellem deskriptive og normative forståelser af pædagogisk teori og praksis
Kompetencer
 • Kan argumentere for pædagogiske indsatser og praksistiltag
 • Kan reflektere over egen professionelle selvforståelse og tage initiativ til udvikling og implementering af pædagogisk viden og metode

Indhold

 • Pædagogisk viden og videnskab i relation til profession, professionalisering og professionsidentitet.
 • Videnskabsteoretiske positioner med relevans for pædagogisk forskning, udvikling og praksis. Videnbasering og udvikling af viden i relation til praktisk pædagogisk arbejde og undervisning.
 • Metoder og metodiske overvejelser i relation til skabelse af viden i pædagogisk forskning, pædagogisk udviklingsarbejde og professionel praksis.
 • Sammenhænge mellem vidensidealer i en professionskontekst, magt og styringsproblematikker samt etiske refleksioner herover.
 • Evaluering og validering af professionsviden.

Omfang

10 ECTS-point

Tilmelding

Sted: Campus Roskilde

Beskrivelse: Obligatorisk modul

Start dato: 30. august 2018

Slut dato: 13. december 2018

Tidsangivelse: Torsdage 9.00 -14.30

Tilmeldingsfrist: 1. maj 2018

Pris: 9.500,00 DKK


Konsulent:

Kirsten Schiøtt Hansen

7248 2462, ksh@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Nedja Kvisgaard

7248 1286, nekv@pha.dk

Tilmelding

Sted: Campus Roskilde

Beskrivelse: Obligatorisk modul, E-læring

Start dato: 30. august 2018

Slut dato: 13. december 2018

Tidsangivelse: -

Tilmeldingsfrist: 1. maj 2018

Pris: 9.500,00 DKK


Konsulent:

Kirsten Schiøtt Hansen

7248 2462, ksh@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Nedja Kvisgaard

7248 1286, nekv@pha.dk

Tilmelding

Sted: Campus Roskilde

Beskrivelse: Obligatorisk modul

Start dato: 31. januar 2019

Slut dato: 6. juni 2019

Tidsangivelse: Torsdage 9.00 -14.30

Tilmeldingsfrist: 1. november 2018

Pris: 9.500,00 DKK


Konsulent:

Henrik Emil Worsøe

7248 1268, hew@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Nedja Kvisgaard

7248 1286, nekv@pha.dk

Tilmelding

Sted: Campus Roskilde

Beskrivelse: Obligatorisk modul, E-læring

Start dato: 31. januar 2019

Slut dato: 6. juni 2019

Tidsangivelse: -

Tilmeldingsfrist: 1. november 2018

Pris: 9.500,00 DKK


Konsulent:

Henrik Emil Worsøe

7248 1268, hew@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Nedja Kvisgaard

7248 1286, nekv@pha.dk

Tilmelding

Sted: Campus Roskilde

Beskrivelse: Obligatorisk modul

Start dato: 5. september 2019

Slut dato: 12. december 2019

Tidsangivelse: Torsdage 9.00 -14.30

Tilmeldingsfrist: 1. maj 2019

Pris: 9.500,00 DKK


Konsulent:

Kirsten Schiøtt Hansen

7248 2462, ksh@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Nedja Kvisgaard

7248 1286, nekv@pha.dk

Tilmelding

Sted: Campus Roskilde

Beskrivelse: Obligatorisk modul, E-læring

Start dato: 5. september 2019

Slut dato: 12. december 2019

Tidsangivelse: -

Tilmeldingsfrist: 1. maj 2019

Pris: 9.500,00 DKK


Konsulent:

Kirsten Schiøtt Hansen

7248 2462, ksh@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Nedja Kvisgaard

7248 1286, nekv@pha.dk

Profiler

Opnå en særlig stærk profil inden for et bestemt fag- eller funktionsområde

Vælg mellem 3 særlige profiler. En profil er et forslag til en bestemt sammensætning af diplommoduler, en uddannelsespakke, der giver dig en særlig stærk profil inden for et bestemt fag- eller funktionsområde. Du kan se vores uddannelsespakker herunder. Du kan også vælge at tage hele Den pædagogiske diplomuddannelse.

Viden og undervisningskompetence
Uddannelsespakker der henvender sig til lærere og pædagoger, som ønsker kompetenceudvikling til bedre varetagelse af undervisningen og samarbejdet i klasserummet. Den innovative underviser Klasseledelse Lærerkompetencer i skolen Musikkompetencer i skolen Pædagogkompetencer i skolen Samarbejde mellem lærer og pædagog
Pædagogisk udvikling og inklusion
Uddannelsespakker der henvender sig til personer, som ønsker kompetenceudvikling til bedre varetagelse af særlige pædagogiske og psykologiske udfordringer i institution og skole. Fremtidens dagtilbud Inklusion i skolen Interkulturel pædagogik Psykologi - læring og formidling Relationsarbejde Socialpsykiatri Specialfaglighed på opholdsstederne Æstetik og innovation
Cxense Display