Del

Pædagogkompetencer og dansk

Formålet er, at den studerende skal øge sin faglige viden om børn og unges tilegnelse af det talte, det læste og det skrevne sprog ved skolestart og gennem hele skoleforløbet, herunder undervisningsrelateret lektiehjælp i dansk. Den studerende skal styrke sine personlige og faglige kompetencer på tværs af professioner.

Læringsmål

Den studerende

 • har viden om læreprocesser, der stimulerer børn og unges tilegnelse af sprog og danskfaglige nysgerrighed
 • har viden om betydningen af børns og unges sproglige udvikling i forhold til udvikling af færdigheder inden for læsning og skrivning
 • har viden om gældende mål for danskfaget i skolen
 • kan reflektere over praksis og anvendelse af læringsteorier og metoder på et videnskabsteoretisk grundlag
 • kan styrke barnets/den unges lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre
 • kan facilitere sprogmiljøer og dialogformer, der stimulerer børns og unges sproglige nysgerrighed
 • kan styrke barnets/den unges læring i forbindelse med det talte og det skrevne sprog
 • kan etablere differentierede læse- og skriveoplevelser, der udfordrer og stimulerer barnets/den unges udvikling
 • kan formidle og indgå i tværfaglige drøftelser om læringsmæssige og didaktiske problemstillinger og løsningsmodeller

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår viden, færdigheder og kompetencer således:

Indhold

 • Grundlæggende sprog- og ordforrådstilegnelse.
 • Kommunikative strategier og færdigheder hos børn og unge.
 • Opmærksomhed på sprogets anvendelse såvel skriftligt som mundtligt.
 • Sprog som kulturbærer, systematisering af verden og kilde til egen erkendelse.
 • Fonologiske, semantiske og pragmatiske udfordringer.
 • Legens kulturtilegnelsesmæssige betydning.
 • Legens kommunikative betydning.
 • Forskellige læse- og skrivestrategier.

Omfang

10 ECTS-point

Tilmelding

Sted: Campus Roskilde

Beskrivelse: Valgmodul

Start dato: 5. september 2018

Slut dato: 12. december 2018

Tidsangivelse: Onsdage 13.30-17.00

Tilmeldingsfrist: 1. maj 2018

Pris: 9.500,00 DKK


Konsulent:

Henrik Emil Worsøe

7248 1268, hew@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Nedja Kvisgaard

7248 1286, nekv@pha.dk

Profiler

Opnå en særlig stærk profil inden for et bestemt fag- eller funktionsområde

Vælg mellem 3 særlige profiler. En profil er et forslag til en bestemt sammensætning af diplommoduler, en uddannelsespakke, der giver dig en særlig stærk profil inden for et bestemt fag- eller funktionsområde. Du kan se vores uddannelsespakker herunder. Du kan også vælge at tage hele Den pædagogiske diplomuddannelse.

Viden og undervisningskompetence
Uddannelsespakker der henvender sig til lærere og pædagoger, som ønsker kompetenceudvikling til bedre varetagelse af undervisningen og samarbejdet i klasserummet.Den innovative underviserKlasseledelseLærerkompetencer i skolenMusikkompetencer i skolenPædagogkompetencer i skolenSamarbejde mellem lærer og pædagog
Vejledere og ressourcepersoner
Pædagogisk udvikling og inklusion
Uddannelsespakker der henvender sig til personer, som ønsker kompetenceudvikling til bedre varetagelse af særlige pædagogiske og psykologiske udfordringer i institution og skole.Fremtidens dagtilbudInklusion i skolenInterkulturel pædagogikPsykologi - læring og formidlingRelationsarbejdeSocialpsykiatriSpecialfaglighed på opholdsstederneÆstetik og innovation
Cxense Display