Del

Pædagogfaglighed og læreprocesser

Modulets formål er at bidrage til at udvikle pædagogers faglige kompetencer gennem indsigt i og viden om dannelse, læring og didaktik, således at de på kvalificeret vis kan indgå i et tværfagligt samarbejde til gavn for børn og unges trivsel og udbytte af undervisningen.

Læringsmål

Den studerende

  • har viden om læring, didaktik og dannelse
  • kan anvende læringsteoretisk viden som grundlag for at planlægge, udføre, facilitere, dokumentereg evaluere læreprocesser, der tilgodeser barnet/den unges alsidige udvikling, læring og dannelse
  • kan bidrage til udvikling af fælles mål for og i samarbejdet mellem lærere og pædagoger
  • kan vurdere og fagligt begrunde, hvordan man kan anvende og udvikle pædagogfaglighed i den tværprofessionelle praksis

Indhold

  • Didaktisk teori.
  • Læringsteori.
  • Dannelsesteori.
  • Pædagog- og lærerfaglighed.
  • Tværfaglighed, forudsætninger for samarbejde.
  • Evalueringsteori og – metoder.

 

 

Omfang

10 ECTS-point

Tilmelding

Sted: Campus Roskilde

Beskrivelse: Valgmodul

Start dato: 31. januar 2018

Slut dato: 6. juni 2018

Tidsangivelse: Onsdage 09.00 - 14.30

Tilmeldingsfrist: 15. november 2017

Pris: 9.500,00 DKK


Konsulent:

Henrik Emil Worsøe

7248 1268, hew@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Nedja Kvisgaard

7248 1286, nekv@pha.dk

Profiler

Opnå en særlig stærk profil inden for et bestemt fag- eller funktionsområde

Vælg mellem 3 særlige profiler. En profil er et forslag til en bestemt sammensætning af diplommoduler, en uddannelsespakke, der giver dig en særlig stærk profil inden for et bestemt fag- eller funktionsområde. Du kan se vores uddannelsespakker herunder. Du kan også vælge at tage hele Den pædagogiske diplomuddannelse.

Viden og undervisningskompetence
Uddannelsespakker der henvender sig til lærere og pædagoger, som ønsker kompetenceudvikling til bedre varetagelse af undervisningen og samarbejdet i klasserummet.Den innovative underviserKlasseledelseLærerkompetencer i skolenMusikkompetencer i skolenPædagogkompetencer i skolenSamarbejde mellem lærer og pædagog
Vejledere og ressourcepersoner
Pædagogisk udvikling og inklusion
Uddannelsespakker der henvender sig til personer, som ønsker kompetenceudvikling til bedre varetagelse af særlige pædagogiske og psykologiske udfordringer i institution og skole.Fremtidens dagtilbudInklusion i skolenInterkulturel pædagogikPsykologi - læring og formidlingRelationsarbejdeSocialpsykiatriSpecialfaglighed på opholdsstederneÆstetik og innovation
Cxense Display