Del

Skriftsproglige vanskeligheder i relation til dysleksi

Læringsmål

Den studerende

 • har grundlæggende viden om forhold, der har betydning for skriftsproglig udvikling i relation til børn og unge
 • har indsigt i forskellige former for og årsager til udvikling af skriftsproglige vanskeligheder i relation til dysleksi
 • kan indhente information, beskrive, analysere og vurdere grundlaget for en læringsdifferentieret indsats i forhold til elever med forskellige forudsætninger for skriftsproglig udvikling med særlig vægt på dysleksi
 • kan indgå i samarbejde om en læringsdifferentieret indsats i relation til skriftsproglige vanskeligheder i forhold til dysleksi, der rummer overvejelser i forhold til den enkelte og til netværket omkring den enkelte, herunder relevante samarbejdspartnere

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår viden, færdigheder og kompetencer således:

Indhold

 • Skriftsproglige vanskeligheder er i modulet særligt fokuseret på dysleksi i forhold til børn og unge. Forskellige fremtrædelsesformer og differentialdiagnoser, herunder udbredelse, årsagsforhold,
 • sværhedsgrad, prognose og implikationer.
 • Skriftsproglige vanskeligheder og deres betydning set i et kontekstuelt perspektiv.
 • Relevante læseteorier og forskningsresultater til belysning af den diversitet, der præger skriftsprogstilegnelse med særligt fokus på dysleksi i forhold til børn og unge.
 • Samarbejdet mellem læsevejleder, dansklærere og skolens ressourcecenter. Skriftsproglige vanskeligheder set i et uddannelses- og samfundsperspektiv.
 • Forebyggende, foregribende og indgribende indsatser.
 • Informationsindsamling, beskrivelse, iagttagelse og undersøgelse som basis for læring og udvikling.
 • Pædagogiske arbejdsformer, metoder, materialer og hjælpemidler, herunder ikt, med særlig vægt på en inkluderende praksis.
 • Coping og kompensationsmuligheder.

Omfang

10 ECTS-point

Tilmelding

Sted: Campus Roskilde

Beskrivelse: Valgmodul

Start dato: 10. september 2019

Slut dato: 10. december 2019

Tidsangivelse: Tirsdage 13.30-17.00

Tilmeldingsfrist: 1. maj 2019

Pris: 9.500,00 DKK


Konsulent:

Henrik Emil Worsøe

7248 1268, hew@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Nedja Kvisgaard

7248 1286, nekv@pha.dk

Profiler

Opnå en særlig stærk profil inden for et bestemt fag- eller funktionsområde

Vælg mellem 3 særlige profiler. En profil er et forslag til en bestemt sammensætning af diplommoduler, en uddannelsespakke, der giver dig en særlig stærk profil inden for et bestemt fag- eller funktionsområde. Du kan se vores uddannelsespakker herunder. Du kan også vælge at tage hele Den pædagogiske diplomuddannelse.

Viden og undervisningskompetence
Uddannelsespakker der henvender sig til lærere og pædagoger, som ønsker kompetenceudvikling til bedre varetagelse af undervisningen og samarbejdet i klasserummet.Den innovative underviserKlasseledelseLærerkompetencer i skolenMusikkompetencer i skolenPædagogkompetencer i skolenSamarbejde mellem lærer og pædagog
Vejledere og ressourcepersoner
Pædagogisk udvikling og inklusion
Uddannelsespakker der henvender sig til personer, som ønsker kompetenceudvikling til bedre varetagelse af særlige pædagogiske og psykologiske udfordringer i institution og skole.Fremtidens dagtilbudInklusion i skolenInterkulturel pædagogikPsykologi - læring og formidlingRelationsarbejdeSocialpsykiatriSpecialfaglighed på opholdsstederneÆstetik og innovation
Cxense Display