Del

Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning 0.-3. klasse

Læringsmål

Den studerende

  • har indsigt i teori og metode inden for læseproces, skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning
  • har indsigt i teorier om forudsætninger for læsning og kan anvende denne indsigt i kommunikation om elevens skriftsprogsudvikling
  • kan formidle og kommunikere viden om læsning og skrivning til pædagoger, lærere, forældre og ledelse
  • kan analysere, reflektere over og vurdere problemstillinger inden for skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning i 0.-3. klasse på baggrund af indsigt i læseudvikling

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår viden, færdigheder og kompetencer således:

Indhold

  • Teori og metode inden for forudsætninger for skriftsprogstilegnelse. Teori og metode inden for afkodning.
  • Teori og metode inden for læseforståelse og læseforståelsesstrategier i begynderundervisningen i 0.-3. klasse.
  • Teori og metode inden for skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning i 0.-3. klasse, herunder undervisningsdifferentiering og evalueringsformer.
  • Dansk sproglære, herunder fonetik, syntaks, semantik og morfologi. Teori og metode inden for læseproces og læseudvikling.
  • Teori og metode inden for kommunikation og formidling. Analyse af læremidler til skriftsprogsundervisning i 0.-3. klasse.

Omfang

10 ECTS-point

Tilmelding

Sted: Campus Roskilde

Beskrivelse: Valgmodul

Start dato: 4. september 2018

Slut dato: 4. december 2018

Tidsangivelse: Tirsdage 9.00-14.30

Tilmeldingsfrist: 15. maj 2018

Pris: 9.500,00 DKK


Konsulent:

Kirsten Schiøtt Hansen

7248 2462, ksh@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Nedja Kvisgaard

7248 1286, nekv@pha.dk

Profiler

Opnå en særlig stærk profil inden for et bestemt fag- eller funktionsområde

Vælg mellem 3 særlige profiler. En profil er et forslag til en bestemt sammensætning af diplommoduler, en uddannelsespakke, der giver dig en særlig stærk profil inden for et bestemt fag- eller funktionsområde. Du kan se vores uddannelsespakker herunder. Du kan også vælge at tage hele Den pædagogiske diplomuddannelse.

Viden og undervisningskompetence
Uddannelsespakker der henvender sig til lærere og pædagoger, som ønsker kompetenceudvikling til bedre varetagelse af undervisningen og samarbejdet i klasserummet. Den innovative underviser Klasseledelse Lærerkompetencer i skolen Musikkompetencer i skolen Pædagogkompetencer i skolen Samarbejde mellem lærer og pædagog
Pædagogisk udvikling og inklusion
Uddannelsespakker der henvender sig til personer, som ønsker kompetenceudvikling til bedre varetagelse af særlige pædagogiske og psykologiske udfordringer i institution og skole. Fremtidens dagtilbud Inklusion i skolen Interkulturel pædagogik Psykologi - læring og formidling Relationsarbejde Socialpsykiatri Specialfaglighed på opholdsstederne Æstetik og innovation
Cxense Display