Del

Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning 0.-3. klasse

Læs til læsevejleder og bliv inspirator, koordinator og vejleder i forbindelse med skolens arbejde med udvikling af sprog- og læseudvikling.

Læsevejledning i skolen står meget centralt i samarbejdet om skolens udvikling af undervisning og læring, både i faget dansk, men også på tværs af hele skolens fagrække med forskellige former for undervisningsaktiviteter. 

I dette modul vil du specialisere dig inden for skriftsprogstilegnelse og -undervisning i 0.-3. klasse. Modulet indgår i PD retningen "Læsevejledning i grundskolen", men kan også fungere som en generel indføring i læse-/skriveområdet.

Det får du ud af modulet

​Når du har gennemført modulet, har du kompetencer til at varetage læsevejledningen for elever i 0.-3. klasse. 

Du bliver i stand til at:

 • kunne analysere og vurdere elevers læse-, skrive- og staveudvikling 
 • kunne identificere og afdække skriftsproglige vanskeligheder og komme med forslag til tiltag
 • kunne vejlede omkring tilrettelæggelse og gennemførelse af differentieret skriftsprogsundervisning
 • kunne vejlede i formativ anvendelse af testog evalueringsresultater 
 • Formidle viden om læsning og skrivning til forskellige målgrupper – fx forældre og ledelse

 Fagligt indhold

 • Teori og metode inden for forudsætninger for skriftsprogstilegnelse.
 • Teori og metode inden for afkodning.
 • Teori og metode inden for læseforståelse og læseforståelsesstrategier i begynderundervisningen i 0.-3. klasse.
 • Teori og metode inden for skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning i 0.-3. klasse, herunder undervisningsdifferentiering og evalueringsformer.
 • Dansk sproglære, herunder fonetik, syntaks, semantik og morfologi. Teori og metode inden for læseproces og læseudvikling.
 • Teori og metode inden for kommunikation og formidling. Analyse af læremidler til skriftsprogsundervisning i 0.-3. klasse.
 • Formativ anvendelse af test- og evalueringsresultater.

Modulet for dig, der

Arbejder som lærer og vejleder og vil styrke dine kompetencer til at udvikle læseundervisningen som skolens læsevejleder

Omfang

10 ECTS-point

Tilmelding

Sted: Campus Roskilde

Beskrivelse: Valgmodul

Start dato: 4. september 2018

Slut dato: 4. december 2018

Tidsangivelse: Tirsdage 9.00-14.30

Tilmeldingsfrist: 1. maj 2018

Pris: 9.500,00 DKK


Konsulent:

Kirsten Schiøtt Hansen

7248 2462, ksh@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Nedja Kvisgaard

7248 1286, nekv@pha.dk

Tilmelding

Sted: Campus Roskilde

Beskrivelse: Valgmodul

Start dato: 3. september 2019

Slut dato: 10. december 2019

Tidsangivelse: Tirsdage 9.00 - 14.30

Tilmeldingsfrist: 1. maj 2019

Pris: 9.500,00 DKK


Konsulent:

Kirsten Schiøtt Hansen

7248 2462, ksh@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Nedja Kvisgaard

7248 1286, nekv@pha.dk

Profiler

Opnå en særlig stærk profil inden for et bestemt fag- eller funktionsområde

Vælg mellem 3 særlige profiler. En profil er et forslag til en bestemt sammensætning af diplommoduler, en uddannelsespakke, der giver dig en særlig stærk profil inden for et bestemt fag- eller funktionsområde. Du kan se vores uddannelsespakker herunder. Du kan også vælge at tage hele Den pædagogiske diplomuddannelse.

Viden og undervisningskompetence
Uddannelsespakker der henvender sig til lærere og pædagoger, som ønsker kompetenceudvikling til bedre varetagelse af undervisningen og samarbejdet i klasserummet. Den innovative underviser Klasseledelse Lærerkompetencer i skolen Musikkompetencer i skolen Pædagogkompetencer i skolen Samarbejde mellem lærer og pædagog
Pædagogisk udvikling og inklusion
Uddannelsespakker der henvender sig til personer, som ønsker kompetenceudvikling til bedre varetagelse af særlige pædagogiske og psykologiske udfordringer i institution og skole. Fremtidens dagtilbud Inklusion i skolen Interkulturel pædagogik Psykologi - læring og formidling Relationsarbejde Socialpsykiatri Specialfaglighed på opholdsstederne Æstetik og innovation
Cxense Display