Del

Skriftsprogsudvikling og skriftsprogsundervisning 4.-10. klasse

Læringsmål

Den studerende

 • har indsigt i teori og metode inden for flydende læsning, læseforståelse, skriftsprogsudvikling og skriftsprogsundervisning i 4.-10. klasse
 • kan udvælge, begrunde og anvende metoder inden for vejledning vedrørende skriftsprog
 • kan analysere, reflektere over og vurdere problemstillinger inden for skriftsprogsundervisning og tilegnelse af flydende læsning samt læseforståelse i dansk og andre fag
 • kan observere, analysere og vurdere skriftsprogsundervisning og vejlede ledelse og lærere om handlemuligheder

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår viden, færdigheder og kompetencer således:

Indhold

 • Teori og metode inden for flydende læsning.
 • Teori og metode inden for læseforståelse og læseforståelsesstrategier.
 • Teori om skriftsprogsudvikling i 4.-10. klasse.
 • Teori og metode inden for undervisning i skriftsprog i dansk og læseforståelse i andre fag i 4.-10. klasse,
 • herunder undervisningsdifferentiering og evalueringsformer.
 • Teori og metode inden for kollegial vejledning og facilitering af kollegiale læreprocesser.
 • Teori og metode inden for observation af undervisning i dansk og andre fag i 4.-10. klasse. Analyse og vurdering af forskellige læremidler til skriftsprogsundervisning i 4.-10. klasse. Tekstlingvistik – herunder teksttyper og tekststruktur

Omfang

10 ECTS-point

Tilmelding

Sted: Campus Roskilde

Beskrivelse: Valgmodul

Start dato: 3. september 2019

Slut dato: 10. december 2019

Tidsangivelse: Tirsdage 9.00 -14.30

Tilmeldingsfrist: 1. maj 2019

Pris: 9.500,00 DKK


Konsulent:

Kirsten Schiøtt Hansen

7248 2462, ksh@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Nedja Kvisgaard

7248 1286, nekv@pha.dk

Profiler

Opnå en særlig stærk profil inden for et bestemt fag- eller funktionsområde

Vælg mellem 3 særlige profiler. En profil er et forslag til en bestemt sammensætning af diplommoduler, en uddannelsespakke, der giver dig en særlig stærk profil inden for et bestemt fag- eller funktionsområde. Du kan se vores uddannelsespakker herunder. Du kan også vælge at tage hele Den pædagogiske diplomuddannelse.

Viden og undervisningskompetence
Uddannelsespakker der henvender sig til lærere og pædagoger, som ønsker kompetenceudvikling til bedre varetagelse af undervisningen og samarbejdet i klasserummet.Den innovative underviserKlasseledelseLærerkompetencer i skolenMusikkompetencer i skolenPædagogkompetencer i skolenSamarbejde mellem lærer og pædagog
Vejledere og ressourcepersoner
Pædagogisk udvikling og inklusion
Uddannelsespakker der henvender sig til personer, som ønsker kompetenceudvikling til bedre varetagelse af særlige pædagogiske og psykologiske udfordringer i institution og skole.Fremtidens dagtilbudInklusion i skolenInterkulturel pædagogikPsykologi - læring og formidlingRelationsarbejdeSocialpsykiatriSpecialfaglighed på opholdsstederneÆstetik og innovation
Cxense Display