Del

Sprogpædagogik og sprogindsatser

Læringsmål

Den studerende

·         kan anvende viden om børns sproglige og skriftsproglige tilegnelse og -udvikling til planlægning og kvalificering af sproglige læringsmiljøer og sprogindsatser på individ - og gruppeniveau

·         har indsigt i og kan reflektere over børns læreprocesser på individ - og gruppeniveau

·         kan vurdere og reflektere over didaktiske modeller til udvikling af sproglige læringsmiljøer

·         kan reflektere over og anvende evaluering af sprogindsatser på individ - og gruppeniveau

·         har viden om og kan indgå i samarbejde med forældre og øvrige relevante samarbejdspartnere om børns sprog

Omfang

10 ECTS-point

Tilmelding

Det er pt. ikke muligt at tilmelde sig modulet. Kontakt en uddannelseskonsulent – se under kontakt.

Se aktuelle moduler

Profiler

Opnå en særlig stærk profil inden for et bestemt fag- eller funktionsområde

Vælg mellem 3 særlige profiler. En profil er et forslag til en bestemt sammensætning af diplommoduler, en uddannelsespakke, der giver dig en særlig stærk profil inden for et bestemt fag- eller funktionsområde. Du kan se vores uddannelsespakker herunder. Du kan også vælge at tage hele Den pædagogiske diplomuddannelse.

Viden og undervisningskompetence
Uddannelsespakker der henvender sig til lærere og pædagoger, som ønsker kompetenceudvikling til bedre varetagelse af undervisningen og samarbejdet i klasserummet.Den innovative underviserKlasseledelseLærerkompetencer i skolenMusikkompetencer i skolenPædagogkompetencer i skolenSamarbejde mellem lærer og pædagog
Vejledere og ressourcepersoner
Pædagogisk udvikling og inklusion
Uddannelsespakker der henvender sig til personer, som ønsker kompetenceudvikling til bedre varetagelse af særlige pædagogiske og psykologiske udfordringer i institution og skole.Fremtidens dagtilbudInklusion i skolenInterkulturel pædagogikPsykologi - læring og formidlingRelationsarbejdeSocialpsykiatriSpecialfaglighed på opholdsstederneÆstetik og innovation
Cxense Display