Del

Undersøgelse af pædagogisk praksis

Modulet skal give den studerende mulighed for at forholde sig til grundlæggende problematikker vedrørende undersøgelse og udvikling af viden. Den studerende skal udvikle færdigheder til på et systematisk og reflekteret grundlag at kunne frembringe empiriske data fra en pædagogisk praksis eller fra  tilgængelige empiriske undersøgelser af pædagogisk praksis.

E-læring
Et e-læringsmodul indenfor efter- og videreuddannelsen er typisk et modul, hvor al undervisning finder sted på nettet, uden fremmøde. Da vi tror på, at nye kompetencer læres i samarbejde med andre, i tæt relation til praksis, er inddragelsen af din praksis og samarbejdet med andre studerende vigtig. Det er samtidig vigtigt, at modulerne kan kombineres med andet arbejde, så en stor del af undervisningen er planlagt til at foregå asynkront, så du som studerende kan arbejde,  når det passer dig. Modulerne er derfor typisk sammensat af en række perioder med hvert sit overordnede tema. Hver periode er sammensat af et eller flere videooplæg, digitale tekster og andre læringsresurser, forskellige læringsaktiviteter (fx små undersøgelser i egen praksi eller øvelser med medstuderende) og endelig opsamling og vejledning i samarbejde med underviseren, både via mail og Skype. De enkelte elementer forsøger at fokusere på en enkelt pointe, og hvert tema vil derfor bestå af en række forskellige elementer, du som studerende kan arbejde med på forskellige tidspunkter.

Læringsmål

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår viden, færdigheder og kompetencer således:

Viden
  • Har forståelse af forskellige metodetilgange til undersøgelse af pædagogisk praksis og pædagogisk viden
  • Har forståelse af de metodologiske overvejelser, der knytter til sig til undersøgelse af pædagogisk praksis og viden
Færdigheder
  • Kan redegøre for muligheder og begrænsninger i forskellige undersøgelsesmetoder
  • Kan identificere problemstillinger i forholdet mellem en undersøgelses intention, genstand og metode og undersøgelsens anvendelsesmuligheder
Kompetencer

Kan udvikle og tilrettelægge design for praksisundersøgelse og begrunde metodevalg

Indhold

  • Kvalitative og kvantitative metodetilgange til undersøgelse af pædagogisk praksis. Undersøgelsesintention og undersøgelsesmetode.
  • Metodeovervejelser og metodestringens. Fortolkning og vurdering af data.
  • Empiriinddragelse i diplomuddannelsens modulopgaver.

Omfang

5 ECTS-point

Tilmelding

Sted: Campus Roskilde

Beskrivelse: Obligatorisk modul

Start dato: 10. september 2018

Slut dato: 10. december 2018

Tidsangivelse: Mandage 13.30 -17.00

Tilmeldingsfrist: 1. maj 2018

Pris: 7.000,00 DKK


Konsulent:

Henrik Emil Worsøe

7248 1268, hew@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Nedja Kvisgaard

7248 1286, nekv@pha.dk

Tilmelding

Sted: Campus Roskilde

Beskrivelse: Obligatorisk modul, e-læring

Start dato: 10. september 2018

Slut dato: 10. december 2018

Tidsangivelse: -

Tilmeldingsfrist: 1. maj 2018

Pris: 7.000,00 DKK


Konsulent:

Henrik Emil Worsøe

7248 1268, hew@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Nedja Kvisgaard

7248 1286, nekv@pha.dk

Tilmelding

Sted: Campus Vordingborg

Beskrivelse: Modulet tilhører slutpakken på Uddannelseshjulet

Start dato: 17. september 2018

Slut dato: 12. oktober 2018

Tidsangivelse: Uge 38-41

Tilmeldingsfrist: 16. september 2018

Pris: 7.000,00 DKK


Konsulent:

Henrik Emil Worsøe

7248 1268, hew@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Tina Rozumiak Nicolajsen

7248 1233, tinn@pha.dk

Tilmelding

Sted: Campus Roskilde

Beskrivelse: Obligatorisk modul

Start dato: 11. februar 2019

Slut dato: 4. juni 2019

Tidsangivelse: Mandage 13.30 -17.00

Tilmeldingsfrist: 1. november 2018

Pris: 7.000,00 DKK


Konsulent:

Kirsten Schiøtt Hansen

7248 2462, ksh@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Nedja Kvisgaard

7248 1286, nekv@pha.dk

Tilmelding

Sted: Campus Roskilde

Beskrivelse: Obligatorisk modul, e-læring

Start dato: 11. februar 2019

Slut dato: 4. juni 2019

Tidsangivelse: -

Tilmeldingsfrist: 1. november 2018

Pris: 7.000,00 DKK


Konsulent:

Kirsten Schiøtt Hansen

7248 2462, ksh@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Nedja Kvisgaard

7248 1286, nekv@pha.dk

Tilmelding

Sted: Campus Roskilde

Beskrivelse: Obligatorisk modul

Start dato: 16. september 2019

Slut dato: 16. december 2019

Tidsangivelse: Mandage 13.30 -17.00

Tilmeldingsfrist: 1. maj 2019

Pris: 7.000,00 DKK


Konsulent:

Henrik Emil Worsøe

7248 1268, hew@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Nedja Kvisgaard

7248 1286, nekv@pha.dk

Tilmelding

Sted: Campus Roskilde

Beskrivelse: Obligatorisk modul, E-læring

Start dato: 16. september 2019

Slut dato: 16. december 2019

Tidsangivelse: Mandage 13.30 -17.00

Tilmeldingsfrist: 1. maj 2019

Pris: 7.000,00 DKK


Konsulent:

Henrik Emil Worsøe

7248 1268, hew@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Nedja Kvisgaard

7248 1286, nekv@pha.dk

Profiler

Opnå en særlig stærk profil inden for et bestemt fag- eller funktionsområde

Vælg mellem 3 særlige profiler. En profil er et forslag til en bestemt sammensætning af diplommoduler, en uddannelsespakke, der giver dig en særlig stærk profil inden for et bestemt fag- eller funktionsområde. Du kan se vores uddannelsespakker herunder. Du kan også vælge at tage hele Den pædagogiske diplomuddannelse.

Viden og undervisningskompetence
Uddannelsespakker der henvender sig til lærere og pædagoger, som ønsker kompetenceudvikling til bedre varetagelse af undervisningen og samarbejdet i klasserummet. Den innovative underviser Klasseledelse Lærerkompetencer i skolen Musikkompetencer i skolen Pædagogkompetencer i skolen Samarbejde mellem lærer og pædagog
Pædagogisk udvikling og inklusion
Uddannelsespakker der henvender sig til personer, som ønsker kompetenceudvikling til bedre varetagelse af særlige pædagogiske og psykologiske udfordringer i institution og skole. Fremtidens dagtilbud Inklusion i skolen Interkulturel pædagogik Psykologi - læring og formidling Relationsarbejde Socialpsykiatri Specialfaglighed på opholdsstederne Æstetik og innovation
Cxense Display