Del

Vejledningsmetoder og processer

Læringsmål

Den studerende

  • kan tilrettelægge, lede og evaluere vejledningsforløb
  • kan analysere, evaluere og udvikle procesledelse af vejledningsforløb
  • kan reflektere over og håndtere interaktionsprocesser, positioneringer og magtrelationer i samarbejde med fagfæller og fokuspersoner
  • har viden om vejledningsteori, -metode og –processer
  • har indsigt i interventionsmetoder på individ- og gruppeniveau
  • kan identificere de videnskabsteoretiske og metodiske positioner, der ligger til grund for valgte/givne vejledningsteorier og –metoder
  • kan vurdere, vælge og begrunde interventionsmetoder i vejlednings- og procesledelse
  • kan anvende vejledningsmetodiske færdigheder i en læringsorienteret kontekst
  • kan facilitere et anerkendende og udfordrende læringsmiljø med opmærksomhed på etiske problemstillinger.

Omfang

10 ECTS-point

Tilmelding

Sted: Campus Roskilde

Beskrivelse: Valgmodul

Start dato: 6. september 2018

Slut dato: 6. december 2018

Tidsangivelse: Torsdage 13.30-17.00

Tilmeldingsfrist: 15. maj 2018

Pris: 9.500,00 DKK


Konsulent:

Kirsten Schiøtt Hansen

7248 2462, ksh@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Nedja Kvisgaard

7248 1286, nekv@pha.dk

Profiler

Opnå en særlig stærk profil inden for et bestemt fag- eller funktionsområde

Vælg mellem 3 særlige profiler. En profil er et forslag til en bestemt sammensætning af diplommoduler, en uddannelsespakke, der giver dig en særlig stærk profil inden for et bestemt fag- eller funktionsområde. Du kan se vores uddannelsespakker herunder. Du kan også vælge at tage hele Den pædagogiske diplomuddannelse.

Viden og undervisningskompetence
Uddannelsespakker der henvender sig til lærere og pædagoger, som ønsker kompetenceudvikling til bedre varetagelse af undervisningen og samarbejdet i klasserummet.Den innovative underviserKlasseledelseLærerkompetencer i skolenMusikkompetencer i skolenPædagogkompetencer i skolenSamarbejde mellem lærer og pædagog
Vejledere og ressourcepersoner
Pædagogisk udvikling og inklusion
Uddannelsespakker der henvender sig til personer, som ønsker kompetenceudvikling til bedre varetagelse af særlige pædagogiske og psykologiske udfordringer i institution og skole.Fremtidens dagtilbudInklusion i skolenInterkulturel pædagogikPsykologi - læring og formidlingRelationsarbejdeSocialpsykiatriSpecialfaglighed på opholdsstederneÆstetik og innovation
Cxense Display