Del

Fleksibel diplomuddannelse for specialområdet

- med faglig fordybelse og tæt kobling til praksis

Diplomuddannelsen udbydes og udvikles i tæt samarbejde med praksisfeltet. Modulerne tilrettelægges i dialog med virksomheder indenfor specialområdet. Som studerende har du en unik mulighed for at vælge mellem enkelt moduler og en fuld diplomuddannelse med fokus på unge og voksne i specialpædagogiske tilbud.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til pædagoger, lærere og andre professionelle, som arbejder direkte eller indirekte med unge og voksne i fysiske, psykiske og sociale vanskeligheder og borgere med nedsat funktionsevne. 

Deltagerne arbejder typisk med unge og voksne med funktionsnedsættelser, diagnoser og handicaps, der har brug særlige rammer og støtte, for at kunne fungere i sociale fællesskaber. I dag handler rigtig meget om at inkludere og samtidig have øje for særlige potentialer.

Indhold

På uddannelsen arbejdes der med, at søge ny forskningsinformeret viden og reflektere den nye viden sammen med egen praksis. På denne måde skabes der en direkte pipeline mellem teori og praksis.

Undervisningsform

Undervisningsformen bygges op omkring fordybelse, feltstudier og træning i at analysere og koble praktisk undren og iagttagelse med teoretisk viden og øvelser i at skifte perspektiv, så det professionelle blik tilføjes nye facetter. Uddannelsen tilrettelægges i samarbejde med en kreds af aftagere med afsæt i en styregruppe. Modulerne kan tages efter eget valg på fuldtidsbasis med mulighed for jobrotation og vikarordning i samarbejde med Jobcentrene.

Som pædagogisk virksomhed kan man deltage i styregruppearbejdet og medvirke til at videreudvikle indholdet på de enkelte moduler. Som studerende kan du medvirke til at skabe et godt studiemiljø og evaluere kvaliteten af uddannelsen. Denne tætte kobling mellem arbejdspladser, faglige organisationer og Professionshøjskolen Absalon som professionshøjskole indebærer, at vi kan samskabe en dynamisk uddannelse, der hele tiden flytter sig i den ønskede retning.

 

Meget inspirerende forløb, jeg kan næsten ikke vente med at komme i gang med alt det nye, jeg har lært

Tidligere deltager

Uddannelsen er fleksibel. De enkelte moduler kan tages efter eget valg.

Det er muligt kun at tage et eller flere moduler ad gangen indenfor de 6 år, en hel diplomuddannelse kan strækkes ud over.

For at opnå en fuld diplom skal man have afsluttet 4 moduler a 10 ECTS point, samt "Undersøgelse af pædagogisk praksis" (5 ECTS) før "Afgangsprojektet" (15 ECTS) påbegyndes.

En fuld diplom består af 60 ECTS point og kan arrangeres efter nærmere aftale.

Cxense Display